5 bodů o mědi a přechodu k čisté energii

Evropský týden udržitelné energie (EUSEW) je každoročně nejvýznamnějším tématem pro všechny, kdo pracují na otázkách udržitelné energetické politiky jak v Bruselu, tak napříč členskými státy. Letošním tématem je „V čele přechodu k čisté energii“.

Institucionální jednání EU o balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ jsou v plném proudu a mají být dokončeny do konce roku 2018. Letošní EUSEW tak přichází v době, kdy jsou v jednání rozhodující podrobnosti o balíčku, které ovlivňující celkové ambice a způsoby realizace. Směr je však jasný: vzhůru k zelenějšímu a udržitelnějšímu světu.

Jakmile bude balíček přijat, stane se měď v celé EU klíčem k inovativním řešením, potřebným k realizaci této vize. Zde je pět důvodů, proč:

  1. Obnovitelnost: Měď hraje důležitou roli v oblasti obnovitelných energetických systémů – jako jsou solární, větrné, přílivové a vodní elektrárny, biomasa a geotermální zdroje – díky zlepšení celkového výkonu.
  2. Energetická efektivita: Měď je nejlepší vodič tepla a elektřiny (mimo drahé kovy). Výrobky, obsahující měď, fungují efektivněji, s typickým nákladově efektivním snížením spotřeby energie v rozmezí 20-30%.
  3. Doprava: Mimo energetické odvětví je měď klíčovým prvkem také v nových dopravních prostředcích s nízkými emisemi uhlíku, jako jsou elektrická vozidla (EV), kde hraje měď důležitou roli v bateriích a řídících systémech, stejně jako v nabíjecí infrastruktuře.
  4. Chytré sítě: Měď pomáhá vše propojit: nízkouhlíková budoucnost není možná bez chytrých a propojených elektrických a tepelných sítí. Měď je klíčovým kovem, který činí takovou síť menší, chytřejší, flexibilnější a energeticky efektivnější.
  5. Energetická stopa: Ve srovnání s úrovní roku 1990 se díky inovativním technologickým technologiím a využití odpadního tepla podařilo evropskému měďařskému průmyslu snížit spotřebu energie na jednotku o 60%. Tento průmysl pokračuje v dalším úsilí tuto spotřebu snížit.