Zprávy

 

Přehlížené možnosti úspor energie a CO2?

Správné využívání automatizace budov by ušetřilo mezi 15-22% celkové spotřeby energie v evropských budovách. Ještě významnější jsou příspěvky ke zmírňování změny klimatu: snížení emisí CO2 o 260 až 419 milionů tun sníží emise z paliv v Evropě o 8-13%. Tyto úspory jsou z hlediska nákladů vysoce efektivní, přínosy jsou 9krát vyšší než náklady. Navíc, na rozdíl od stavebních opatření ke zlepšení energetické účinnosti budov, může být nasazení rychlé a nevyžaduje rozsáhlé, nepohodlné zásahy do budov.

Elektrifikace ohřevu poskytuje atraktivní způsoby dekarbonizace průmyslu a významně změní průmyslové využití elektřiny ve světě snižování emisí uhlíku. V současné době jsou k dispozici vyspělé technologie elektrického ohřevu, jako je indukce, odporový ohřev, infračervené záření, elektrický oblouk a radiofrekvenční i mikrovlnný ohřev. Objevují se slibné inovativní technologie, jako je laser, elektronový paprsek a plazmový obloukový ohřev, a je třeba je dále rozvíjet.

Přechod na nízkouhlíkový energetický systém je nemožný bez robustních a flexibilních úložišť, které umožní synchronizaci mezi nestabilními obnovitelnými zdroji energie a spotřebou energie. Ukládání má pro poskytování flexibilních služeb na všech úrovních elektrické sítě zásadní význam, protože pomáhá efektivnější funkci přenosové a distribuční sítě. Kromě toho může úložiště poskytnout podporu při nepředvídatelných událostech a snížit množství výpadků energie u zákazníků.