„COPPER AND THE HOME – Design a udržitelnost“ VÍTĚZOVÉ 7. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MĚDĚNÉHO DESIGNU

  1. ročník soutěže „Copper and the Home(Měď a domov), kterou propaguje Istituto Europeo del Rame (Evropský institut mědi), oceňuje talenty v designu z celého světa.

Účastníky byli designéři nebo architekti mladší 40 let a studenti, navštěvující fakulty designu nebo architektury, kteří navrhli projekty, v nichž je elegance a tvárnost mědi vyjádřena různými typologiemi nábytkového příslušenství, směle spojujícími neobvyklé využití a tvary s tradičními prvky.

Heterogenita oblasti aplikací a rozmanitost návrhů, často inovativních a charakterizovaných širokou univerzálností, činily soutěž obzvláště podnětnou.

Někteří soutěžící využili mědi a fyzikálních vlastností jejích slitin, jako je tepelná vodivost při navrhování lamp, chladičů, nádob na teplou vodu nebo radiátorů; jiní se zaměřili na estetické vlastnosti materiálu, a to při designu nádobí, váz a doplňků.

Velká pozornost byla věnována také ekologické udržitelnosti. Tyto projekty zahrnují malé domácí zeleninové zahrady i kontejnery pro potraviny a řešení pro osobní zdraví.

250 příspěvků pocházelo z celé Evropy a z mimoevropských zemí, jako je Korea, Čína a Chile; příspěvky byly posuzovány kvalifikovanou porotou, složenou z odborníků v tomto oboru: Massimo Curzi, architekt, Matteo Ragni, designér a Marco Romanelli, architekt a designový kritik.

Vítězné a oceněné projekty se vyznačovaly schopností navrhnout řešení, která posilují a obnovují užití mědi; na jedné straně plně využívají mimořádných chemických, fyzikálních a mechanických vlastností materiálu a na druhé straně tyto vlastnosti pojí dohromady s moderním designovým přístupem, jehož cílem je společensky významná ekologická udržitelnost a kombinování úspor energie s minimálním dopadem materiálů na životní prostředí v souladu s kulturními a environmentálními hodnotami, které soutěž Měď a domov sleduje již od svého prvního ročníku.

OCENĚNÉ PROJEKTY SEDMÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE „COPPER AND THE HOME“

 

KATEGORIE ARCHITEKTI A DESIGNÉŘI:

 

1. místo:

Designér: Cornelius Comanns (Německo)
Projekt: „Kink“

Motivace: Prostřednictvím elementárního gesta záhybu trubky dosahuje designér vysoce expresivního výsledku na formální úrovni a v každém případě věnuje pozornost i funkci. Záhyb, který se obvykle považuje za vadu, zaujímá podle lekcí Angelo Mangiarottiho a Lorenza Damianiho pozitivní konotaci a ve své nepředvídatelnosti zajišťuje (řízenou) variaci různých tvarů předmětu.

 

2. místo:

Designér: Luca Ladiana (Itálie)
Projekt: „Imbuto“

Motivace: Projekt „Imbuto“ bere ohled na současnou realitu a navrhuje sadu nádob pro květiny: soliflor (když je uvnitř borosilikátového skla nálevka) nebo velká prostorná váza. Měděný tácek na spodní straně tvoří estetický prvek a chrání opěrné plochy.

 

Čestná uznání:

Designér: Paulina Krystyna Sobczyk (Polsko)
Projekt: „Balance“

Motivace: Stolní lampy „Balance“ s laskavostí a důvěrou interpretují současný trend osvětlujících objektů, které se stále více podobají skulpturám.

 

Designéři: Carolina Martinelli a Vittorio Venezia (Itálie)
Projekt: „Fili scoperti“

Motivace: Závěsná lampa „Fili Scoperti”, se již podle svého jména zaměřuje na poetiku nejprozaičtějšího prvku osvětlovacího designu: kabel. To se týká zejména hodnotného měděného drátu, obvykle krytého izolací, který je zde díky nízkému napětí odkrytý.

Designér: Andrea Brugnera (Itálie)
Projekt: „Jijji“

Motivace: Jijji tvaruje objekt, běžně používaný během letních večerů: odpuzovač komárů. Roztočen jako káča se stává hravým prvkem, aniž by omezil funkční části, jako je duté držadlo, působící jako komín.

Copper and the home 2018 competition - jijji, by Andrea Brugnera

 

STUDENTSKÁ KATEGORIE:

 

1. místo:

Studenti: Claudia Ragnelli a Valeria De Angelis (Itálie)
Projekt: „CU Vietato non toccare“

Motivace: Prostřednictvím kultivovaného odkazu na poetiku Bruna Munariho navrhly autorky objekt-knihu, díky níž mohou děti porozumět vlastnostem mědi a prozkoumat je. Kniha, kterou každé dítě různě používá a interpretuje, se tak sama stává tvůrčí prací.

 

Čestná uznání:

 

Studenti: Charlotte Martine Stephanie Putois a Ludovic Grégory Lézandron (Francie)
Projekt: „Anknaes“

Motivace: „Anknaes“ se skládá ze tří táců, charakterizovaných příjemným organickým tvarem, které, pokud se nepoužívají, lze absolutně neobvyklým způsobem stohovat, což vytvoří zajímavou skulpturu.

Copper and the home 2018 competition- Anknaes, by Putois & Lèzandron

 

Studenti: Magdalena Zawiazalec a Bartosz Brylewski (Polsko)
Projekt: „Copper Knife“

Motivace: Interpretací na hranici mezi užitečným objektem a ozdobou těla vytváří „Copper Knife“ novou a inovativní typologii.