Estonské předsednictví EU čelí výzvám čisté energie

Hans De Keulenaer, ředitel energetiky a elektřiny ECI, diskutuje o budoucnosti EU v oblasti čisté energie na počátku estonského předsednictví EU.

Šestiměsíční maltské předsednictví Rady EU nedávno skončilo a zanechalo řadu nevyřešených otázek, týkajících se energetické politiky.

Nejmenší země EU dostala jistě náročný pracovní úkol: zahájit a řídit diskusi o dokumentech velmi očekávaného balíčku čisté energie, který je ústředním bodem vlajkové lodi Komise energetické unie, vydané v listopadu roku 2016. Maltská vláda deklarovala návrhy energetické efektivity jako svou prioritu; splnila své sliby a na poslední chvíli zprostředkovala dohodu ministrů energetiky EU o obecném přístupu k návrhům v oblasti energetické efektivity a energetické náročnosti budov a získala pochvalu za své diplomatické dovednosti.

Ačkoli je dosažení konsensu o takovýchto kontroverzních tématech dobrou zprávou, jde o nižší úroveň přístupu k nabíjecím místům elektrických vozidel. Návrh Komise – již skromný – vybavit nové a renovované nerezidentní budovy jedním parkovacím místem pro elektromobily na deset běžných by se projevil více než 3 miliony nabíjecích míst. Rada to snížila o 96%, jak zdůraznila Komise.

Copper Alliance a Evropský institut mědi se rovněž obávají, že se diskuse zaměřují především na povahu a počet cílů energetické efektivity, a nikoliv na konkrétnější a komplexnější opatření, nabízející významný potenciál úspor po roce 2030. Pevně ​​věříme, že samotný cíl je méně důležitý, než typ správního rámce, který bude zaveden, aby pomohl motivovat členské státy k dosažení úspor energetickou efektivitou.

Kterou cestou vpřed?

Očekáváme, že diskuse o všech klíčových dokumentech balíčku čisté energie – se širším zaměřením – získají v nadcházejících rozhovorech pod estonským předsednictvím dynamiku. Vítáme závazek estonské vlády „výrazně přispět k úsilí EU o rozvoj energetických trhů, podporující energetickou efektivitu a investice do výroby a rozvodu energie“, spolu s úmyslem „pokračovat v práci na směrnicích o energetické efektivitě“.

Pevně ​​věříme, že příležitostí pro balíček čisté energie je další elektrifikace odvětví vytápění a dopravy. Současný přístup k elektrifikaci je příliš nedůrazný a rozptýlený, zejména pokud vezmeme do úvahy evropské cíle v oblasti dekarbonizace. Estonské předsednictví by mělo zohlednit nejnovější vývoj v oblasti technologií a trhu v této oblasti. Již v roce 2017 bude instalováno 10 milionů tepelných čerpadel a počet elektrických vozidel na silnicích EU se přiblíží 1 milionu.

V současné době se zdá, že povinnosti, týkající se úspor energie, se zaměřují na nízko visící ovoce. Rozšíření povinných schémat úspor energií na složitější opatření – jako je automatizace budov, energetický management, udržitelné vytápění a chlazení nebo řešení elektromobility – by pomohly dosáhnout podstatných dodatečných nákladově efektivních úspor energie, podporujících mnohem ambicióznější cíl. Toto rozšíření by bylo usnadněno vytvořením předběžného seznamu předem schválených technických opatření v oblasti energetické efektivity, spolu se zjednodušenými výpočetními metodami úspor energií.

Na téma budov doporučujeme uvolnit obrovský potenciál úspor energií automatizací budov, a to buď prostřednictvím povinných požadavků na technické systémy budov nebo jako alternativu inspekčních kontrol. Abychom zajistili nediskriminační přístup na trh pro nejzranitelnější spotřebitele, rádi bychom také viděli předinstalační přípravu pro infrastrukturu míst nabíjení elektromobilů ve všech nových budovách a budovách, které procházejí rozsáhlou rekonstrukcí.

Konečně, pokud jde o principy trhu s elektřinou, je pro zachování a zlepšení energetické efektivity a kvality energie v sítích klíčové, aby byly výslovně jmenovány vnitrostátní regulační orgány (NRA – national regulatory authorities) a také subjekty provozovatelů distribučních soustav EU. Domníváme se, že kapacitní trhy vyžadují určený subjekt, kontrolující dodržování předpisů, což zajistí řádné provádění zásad, stanovených v nařízení.

Sloganem estonského předsednictví je „jednota díky rovnováze“. Uvidíme tedy, zda se Estonsku podaří dosáhnout správné rovnováhy ohledně návrhů balíčku čisté energie a stanovit správnou cestu k vytvoření „pružné energetické unie, beroucí v úvahu změnu klimatu“. Těšíme se na úzkou spolupráci v těchto důležitých záležitostech s estonským předsednictvím i Evropským parlamentem.