Je váš poplašný systém proti zlodějům připojen?

Vyloupený domov je velmi nepříjemná zkušenost; doufáte, že se to nikdy nestane. Neznámý, který vnikl do vašeho domova, aby vám uloupil váš majetek, možná dokonce i když jste vy, váš partner a vaše děti doma, vás zanechá s trvalým pocitem bezpráví a strachu.

Podle Eurostatu poklesly v Evropské unii mezi léty 2007 a 2010 počty většiny trestných činů. Jedinou výjimkou jsou krádeže vloupáním do domu. Tento druh kriminality ve stejném období vzrostl o více než 7%.

V tomto kontextu dává investice do domácího poplašného systému smysl. Pokud je váš domov vybaven integrovaným domácím systémem (IHS), získáte jeho propojením s vaším poplašným systémem další výhody.

Organizační opatření, stavební a elektronické zabezpečení

V literatuře o zabezpečení domovů najdete tři typy systémů. První z nich zahrnuje organizační opatření. Hlavní roli zde hraje zdravý rozum:

 • Vyvolejte dojem, že je budova obývaná.
 • Označte a zaregistrujte svůj majetek.
 • Když odcházíte, bezpečně uzamkněte.
 • Nevytvářejte z vašeho domova výkladní skříň žádoucího, drahého zboží.
 • Když odcházíte, zavřete všechna okna (i balkonová).

Dále je zde zabezpečení stavby. Studie ukázaly, že zloději se vzdají pokusů proniknout do domu nejdéle po třech minutách. Můžete se jim to pokusit ztížit přidáním některých mechanických ochranných opatření, zahrnujících:

 • Dveře s vícebodovými zámky.
 • Robustnější panty.
 • Lepší zámky.
 • Zajištěné sklepní rošty.

Můžete se také uchýlit k elektronickým bezpečnostním opatřením. Poplašný systém proti zlodějům funguje pouze tehdy, když se někdo opravdu snaží proniknout dovnitř. Vyvolaný poplach se skládá z akustických (siréna) a vizuálních (záblesky světla) signálů před domem. Většinou také bývá připojen tichý alarm, který se zabezpečeně spojí s obyvateli nebo někým, kdo zkontroluje situaci.

Výhody připojení IHS

Připojení poplašného systému k IHS (integrovaný domácí systém) otevírá řadu možností jak omezit čas, který zloděj může strávit v domě. Během vloupání do domácností jsou zloději velmi koncentrovaní, a to jak zvukově, tak vizuálně. Vzhledem k tomu, že nechtějí být spatřeni, tak obvykle pracují ve tmě. Kromě toho jsou neustále ve střehu, zda neuslyší zvuky někoho, přicházejícího po schodech, zvuk otevírání dveří nebo policejní sirény. IHS se může pokusit prolomit jejich koncentraci a přimět je, aby zanechali svého plánu a uprchli. IHS může spustit některé akce, které tomu mohou pomoci, jako jsou:

 • Odpojení všech zbytných elektrických spotřebičů.
 • Zapnutí všech světel uvnitř domu (narušení vizuální koncentrace zloděje).
 • Zrušení funkcí všech tlačítek, dokud někdo nestiskne tlačítko reset po dobu alespoň dvou sekund.
 • Zapnutí blikání venkovního osvětlení. Asistenční pracovníci okamžitě zjistí, kde je problém.
 • Otevření všech okenic, takže zloděj bude viditelný zvenku. Nesnažte se je zamknout! To by jistě vedlo k větší škodě a možná i k zajmutí rukojmí.
 • V případě, že IHS je připojen k audio systému, může aktivovat hlasitou hudbu (narušení sluchového soustředění). IHS může také zapnout bzučáky, zvonky, nebo dokonce elektronické štěkání.
 • Automatickou aktivací IP kamer lze zaslat fotografie nebo video záznam do počítače nebo přímo do cloud úložiště mimo domov. To usnadní vyřešení domácího vloupání a chycení pachatelů.

Eurostat-Offences-recorded-police

Zatímco většina kriminálních aktivit měla mezi léty 2007 a 2010 klesající tendenci, krádeže vloupáním do domu vzrostly o 7%. (zdroj: Eurostat)