Jsou vaše elektrické zásuvky flexibilní?

Elektrické zásuvky vždy zaslouží pečlivé zvážení. Až příliš často je v pokoji příliš málo zásuvek a naštve vás, že budete muset připojit nějaký prodlužovací kabel s několikanásobnou koncovkou. Jindy máte příliš mnoho zásuvek, které nepoužíváte. V případě stojací lampy se budete muset ohnout, abyste dosáhli na stmívač na podlaze.

Většina pohyblivých svítidel je vybavena samostatným spínačem, takže budete muset přecházet celou místností, abyste každé světlo zapnuli a vypnuli ručně. Nicméně existují i ​​jiné možnosti, které výrazně zvyšují vaše pohodlí.

Vypínatelné a stmívatelné zásuvky

Při plánování umístění elektrických zásuvek je rozumné umístit na několik míst po celé místnosti vypínatelné nebo stmívatelné zásuvky. Když do nich připojíte svítidla, můžete je ovládat vypínačem na stěně.

Není vhodné spojovat sériově dva stmívače pro ovládání jediného zdroje světla, vyhněte se proto lampám s vestavěným stmívačem nebo se stmívačem v napájecím kabelu, pokud použijete stmívač ve zdi. Pokud svítidlo má integrovaný stmívač, měl by se odstranit. Stmívač do krabice pod omítku je pro ovládání zásuvek pro stojací lampy výhodnější. Uvědomte si však, že vypínatelné a stmívatelné zásuvky zůstávají stále na stejném místě, a to může být nevýhoda, pokud chcete své lampy přemístit.

Lepší a pohodlnější řešení

Více možností se pro zásuvky a svítidla otevírá u domácností s integrovaným domácím systémem (IHS), dálkově ovládanými spínači nebo dálkově ovládanými stmívači, integrovanými do rozvaděče. Naprogramováním můžete tyto mobilní světelné body v konkrétních oblastech integrovat na ovládání jediným tlačítkem. Celá místnost se stává jedním celkem.

Ještě flexibilnější

Při rozšíření flexibility elektrických zásuvek můžete jít ještě dále. Namísto použití standardního kabelu 2 x 2,5 + 2,5 pro rozvody můžete nainstalovat vícekabelový systém 3 x 2,5 + 2,5 nebo dokonce 4 x 2,5 + 2,5. Tyto typy instalace se doporučují pouze při použití dálkových spínačů a stmívačů a IHS systémů s výstupními moduly, integrovanými do rozvaděče. Další vodič v rozvodu pak lze použít pro přepnutí nebo ztlumení určitých zásuvek.

Výhodou této metody je, že se můžete rozhodnout kdykoliv změnit tradiční zásuvku (stále pod napětím) ve vypínatelnou nebo stmívatelnou. Pokud pokoj zreorganizujete a přemístíte svítidla, stále je lze vzdáleně zapínat nebo stmívat. Je potřeba pouze několik přepojení v rozvaděči.

Vyhněte se těmto nástrahám

Stmívatelné zásuvky musí být označeny. Do stmívatelných zásuvek nelze zapojovat např. vysavače. Mohl by se tak poškodit vysavač i stmívač. Tomu lze předejít tím, že stmívatelné zásuvky budou mít odlišnou barvu krytu.

Při použití vícekabelových systémů použijte hlubší krabici do zdi (60 mm). Tím se zajistí dostatečný prostor pro připojení tří vodičů do zásuvky, stejně jako pro další vodiče k další zásuvce.