Měď a náš domov: vítězové šestého ročníku designové soutěže

Na slavnostním ceremoniálu v italské výstavní síni Salvioni Milano Durini byli vyhlášeni vítězové šestého ročníku designové soutěže Měď a náš domov.

Tato soutěž – pořádaná Italským institutem mědi ve spolupráci s Evropským institutem mědi – oslavuje využití mědi v moderním designu a hodnotí profesionální designéry a mladé talenty z celého světa.

Soutěž opět vzbudila zájem u architektů, designérů a studentů architektury, designu a grafiky, kteří se snažili prozkoumat potenciál červeného kovu, od jeho energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti až po schopnost úplné recyklace bez ztráty vlastností.

Účastníci – přihlášení do profesionální nebo studentské kategorie – předložili projekty, zkoumající všestrannost a potenciál mědi a jejích slitin v oblasti interiérového designu. Nesčetné cenné vlastnosti a estetický vzhled rudého kovu jsou představeny ve více než 300 přihlášených dílech, od každodenních, nově pojatých předmětů, až po moderní domácí lékařské pomůcky.

Projekty – z celé Evropy, Japonska a Ruska – byly posouzeny porotou uznávaných odborníků na design: Philippe Bestenheider, architekt; Diego Grandi, architekt a vizuální designér; Marco Romanelli, architekt a designový kritik. Klíčovými aspekty, které hledali, jsou inovace a experimentování, hledání nových aplikací materiálu, který je klasický i moderní.

Stejně jako v předchozích letech byla udělena zvláštní plaketa vzdělávací instituci, nejlépe interpretující poslání a historii soutěže.

Nejvýznamnější bylo v této soutěži zavedení sekce Hors Concours, představující kvality italského designu v oblasti mědi. V zemi bylo vybráno sedm nejúžasnějších studií a návrhářů s projekty, které vykazovaly obzvláště silnou kulturní hodnotu a inspirovaly využití mědi a jejích slitin.

Profesionální kategorie

V profesionální kategorii získal první cenu Fabrizio Bendazzoli za své „CuToys“. Druhou cenu získaly Sofie Christina di Bartolomeo a Maria Chiara Polverini za „Ramen“. Čestná uznání obdrželi Prisca Renoux za „Heatit“ a Mauro Bergamaschi s Matteo Briccolou za „Spaghetto“.

cutoys-by-fabrizio-bendazzoli

První místo

Designér: Fabrizio Bendazzoli (Itálie)
Projekt: CuToys
Komentář: Porota vybrala „CuToys“ jako vítěze jednohlasně, ohromená volbou málo využívané typologie ve světě designu: hračky pro rané dětství. Tento projekt – zdůrazňující antimikrobiální vlastnosti mědi – díky použití laserem vyřezaných desek v klasických tvarech dřevěných vozů, lodí nebo letadel, proměňuje hračku po ukončení jejího typického využití v předmět sběratelství.

ramen-by-sofie-christina-di-bartolomeo-and-maria-chiara-polverini

Druhé místo

Designér: Sofie Christina di Bartolomeo a Maria Chiara Polverini (Itálie)
Projekt: Ramen  Komentář: Přeměna jídelních hůlek – vložením měděných špiček do drahocenného předmětu, skoro klenotu – nejenom zdokonaluje nástroj, který se denně používá v milionech domácností, ale vyzývá je, aby si ho ponechali a nevyhazovali ho, což škodí životnímu prostředí.

Čestné uznání:

Designér: Prisca Renoux (Francie)
Projekt: Heatit
Komentář: Tento topný článek lze připojit k elektrické síti, ale také ho lze snadno přemisťovat a kombinuje skandinávskou estetiku s vysoce dekorativním obsahem.

Spaghetto by Mauro Bergamaschi and Matteo Briccola

Čestné uznání:

Designér: Mauro Bergamaschi a Matteo Briccola (Itálie)
Projekt: Spaghetto
Komentář: Tento žáruvzdorný rošt tvořivě kombinuje jednoduchost anonymních objektů a eleganci hudebních nástrojů.

Studentská kategorie

Ve studentské kategorii získali první cenu Cyprien de Hautecloque a Laura Thulièvre z Institutu ENSAAMA za svůj projekt „Sentoba“. Čestná uznání získaly Eve Garandeau z Nantes Atlantique School of Design za „Memori“ a Lina Venström z IED v Římě za „Miseria e Nobiltà“.

Zvláštní plaketa byla udělena pařížské École Nationale Supérieur des Arts Appliques et des Métiers d’Art (ENSAAMA), jako ocenění jejího strhujícího a koherentního přístupu k soutěži a způsob, jakým studenti školy zachytili hodnoty, které soutěž charakterizují.

sentoba-by-cyprien-de-hautecloque-and-laura-thulièvre

První místo

Studenti: Cyprien de Hautecloque a Laura Thulièvre (Francie)
Projekt: Sentoba
Komentář: Porota jednohlasně vybrala tento program vzdělávacích her, určených k rozvoji kognitivních schopností dětí předškolního věku a využívající antimikrobiálních vlastností mědi. Zejména je zajímavá koncepce projektu, rozvíjející smysl pro dotyk použitím měděných dlaždic s různými strukturami, které děti vnímají tím, že po nich chodí naboso.

Čestné uznání:

Student: Eve Garandeau (Francie)
Projekt: Memori
Komentář: Tento neobvyklý „malý oltář“ paměti, se sošnou měděnou strukturou, má být předmětem, na němž lze zafixovat myšlenky a vzpomínky na zemřelou osobu.

Čestné uznání:

Student: Lina Venström Rex (Švédsko/Itálie)
Projekt: Miseria e Nobiltà
Komentář: Porotci ocenili ironii použití siluet běžných domácích předmětů, které se běžně vyhazují, k vytvoření trvalých a ikonických objektů.