Nejpoužívanější a nejžádanější IHS funkce

Integrované domácí systémy (IHS) se instalují stále častěji a pomalu se stávají standardem elektroinstalací v domácnostech. Tyto systémy přinášejí kromě komfortu, bezpečnosti, komunikace a lepšího hospodaření s energií také větší flexibilitu a široký výběr funkcí. Naposledy uvedené výhody však bohužel nejsou majiteli vždy známy. Je to srovnatelné s tím, když někdo chodí se smartphonem, ale používá ho pouze na telefonní hovory.

Průvodce návrhem

Připravili jsme průvodce návrhem, který nabízí nejvíce používané a požadované funkce IHS. To vám umožní připravit se na schůzku s architektem a realizační firmou. Pomocí průvodce můžete určit, na kterých funkcích vám nejvíce záleží; a je třeba být aktivní od samého začátku nové instalace. Můžete si také vybrat neinstalovat nyní určité funkce, ale učinit nezbytná opatření k jejich pozdější aktivaci, pokud byste je potřebovali. Řada funkcí se vás nebude týkat, protože se nehodí k vašemu životnímu stylu. Každou funkci je snadné pochopit, je popsána netechnickým jazykem, srozumitelným, i když nejste expert.

Veďte svého realizátora instalace

Chcete-li sami rozhodnout, čeho by vaše elektrická instalace měla být schopna, místo toho, abyste záviseli na rozhodnutí jiných, jednoduše v průvodci instalací označte každou požadovanou funkci. Takto budete mít instalaci, kterou chcete, a ne takovou, jakou měl na mysli někdo jiný. Při instalaci je možné použít seznam funkcí jako vodítko k realizaci elektrické instalace, vyladěné pro vaše specifické potřeby. Výsledkem je, že dostanete funkce, které chcete a ne takové, které nepotřebujete.

Pro vašeho architekta i realizátora instalace

Integrované domácí systémy, domotika a automatizace jsou kontejnerová slova. Dokud nejsou konkretizována pro konkrétního klienta a domácnost, je pravděpodobné, že si dotyčné jednotlivé strany (klient, architekt a realizátor) budou špatně navzájem rozumět a nebudou vědět, co ten druhý skutečně chce nebo potřebuje. Když si projdete průvodce návrhem, architekt a instalační firma budou konfrontováni s konkrétními funkcemi a možnostmi. Tyto znalosti pak lze použít při jednáních se zákazníkem.