Případové studie

Případové studie
Baterie jsou díky mědi bezpečnější

Baterie jsou díky mědi bezpečnější
Mnoho předmětů v domácnosti, jako jsou holicí strojky, mixéry, dálkové TV ovladače, fotoaparáty a zapalovače, by byly k ničemu bez alkalických baterií, které je napájí. Tam, kde mají děti, může nedostatek náhradních baterií pro hračky, herní konzole a další pomůcky vyvolat rodinnou krizi. Baterie se používají také venku pro zahradní techniku ​​a v kancelářích a školách. Je těžké si představit svět bez nich.

Nový, inovativní bateriový vodič zjednodušil ještě víc základní konstrukci alkalické baterie, takže je bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí a umožňuje zlepšit výkon. To jsou důvody, proč se ho hlavní výrobci baterií rozhodli zavést do svých finálních výrobků.

Činnost alkalické baterie je založena na vodivosti mědi, kde tzv. jehly baterie fungují jako anodové sběrače proudu. Tradičně bývá vodič bateriových jehel vyrobený ze slitiny měď-zinek, potažené kvůli snížení vývinu vodíku v buňce tenkou vrstvou cínu. Cín se nanášel procesem galvanického pokovování. Při používání vzniká během přirozeného procesu oxidace vodíkový plyn, který se za určitých okolností může smísit se vzduchem a vytvořit výbušné prostředí.

Nový bateriový vodič používá upravenou slitinu mědi, která již obsahuje cín, takže se eliminuje proces galvanického pokovování a s ním související odpad. Snížením produkce vodíku zlepšuje nový vodič bezpečnost. Nabízí také úspory nákladů, omezuje vytékání a prodlužuje životnost baterie.

Ten, kdo řekl:

pokud to není rozbité, nespravuj to” nechápal, kolik toho měď ještě dokáže novými a inovativními způsoby nabídnout v kombinaci s jinými kovy, v tomto případě se zinkem a cínem.

Vozidla jsou díky mědi bezpečná a pohodlná

Auta na dnešních silnicích jsou velmi odlišná od těch, která po nich jezdila byť jen před deseti lety. Je také dost pravděpodobné, že vozidla, která budou k vidění za deset let, jsou dnes téměř nepředstavitelná. Výrobci automobilů se neustále snaží, aby jejich produkty byly úspornější a šetrnější k životnímu prostředí, pohodlnější, atraktivnější a s novými funkcemi, které budou inspirovat zákazníky. Ale to vše potřebují dosáhnout bez přidání další hmotnosti.

Mosazné slitiny se po desetiletí využívají v automobilovém průmyslu a ve výrobě průmyslových zařízení. Nicméně, jak se provozní teplota spalovacích motorů nadále zvyšuje, je potřeba, aby nové slitiny poskytly potřebné vlastnosti.

Měděný průmysl navrhl inovativní mosaznou slitinu speciálně pro vysoké výkonnostní požadavky aplikací v automobilech a stavebních strojích. Skládá se ze 70% mědi a menších množství manganu, hliníku, křemíku, železa a zinku.

Nová slitina nabízí možnost realizovat lehké konstrukce a ušetřit místo, což podporuje trend zeštíhlování v technologiích automobilových motorů. Ve srovnání s ostatními konkurenčními materiály má mnohem lepší odolnost vůči teplu a nevykazuje žádné známky měknutí dokonce až do 400 °C. Má také vynikající odolnost proti opotřebení, je šetrnější k životnímu prostředí jak při výrobě, tak i při konečném využití, ale zachovává přitom výhody jiných mosazných slitin, jako je například vynikající obrobitelnost a zpracovatelnost.

Kdyby si tak lidé mohli vyžádat podobné inovativní řešení, když chtějí zhubnout.

Měď zlepšuje cenovou dostupnost solární energie

Tradiční zdroje energie těžko vydrží věčně, proto všichni hledají co nejudržitelnější alternativní způsoby napájení. Fotovoltaické, sluncem poháněné technologie dozrály mnohem rychleji, než se předpokládalo, a překonaly všechna původní očekávání. Solární panely se rychle staly populárnějšími a tudíž cenově dostupnějšími. Měď v tom hrála velkou roli.

Vzhledem ke svým přirozeným vlastnostem, jako je vodivost, zpracovatelnost, schopnost pokovení a mechanické vlastnosti, byla měď vždy preferovaným materiálem pro efektivní odběr elektrické energie ze solárního článku. Poměrně silná, ale měkká měď při použití v křemíkových článcích výhodně snižuje křehkost, nabízí vyšší propustnost a lepší nízkou mez kluzu.

S ohledem na tyto skutečnosti vytvořili výrobci nový materiál na bázi mědi, který umožňuje automatizovanou masovou výrobu solárních panelů. Nový tzv. PV kontaktní pásek se skládá z velmi čisté mědi, válcované na plocho z kruhového drátu a potažené cínem. Hlavní výhodou tohoto produktu je jeho pevnost. PV pásky umožňují výrobu tenčích plátků, snížení elektrického odporu, maximalizaci výstupního výkonu a mnohem automatizovanější výrobní proces.

Takto lze masově produkovat mnohem dostupnější panely, které tak stále více pronikají na trh této technologie obnovitelných zdrojů energie. I když to znamená vyšší podíl udržitelné výroby energie, nižší emise CO2 a skleníkových plynů, nelze bohužel zaručit, že slunce bude svítit častěji.

Měď zajišťuje rychlost a spolehlivost vlaků

Teď, když známe výhody vysokorychlostních vlaků, které nás zavezou na místo, kde chceme být, rychleji a pohodlněji než kdy předtím, nechceme je opustit. Díky měděnému průmyslu o tom nebudeme muset ani přemýšlet. Nová generace trolejového vodiče poskytuje vynikající alternativu k nákladnému trolejovému vodiči ze slitiny měď-stříbro, běžně používanému v nadzemních trolejových systémech, a je šetrnější k životnímu prostředí. Nový vodič, který je stále z více než 99,9% měděný, obsahuje velmi malé množství legujících prvků, které bez snížení vodivosti zlepšují odolnost proti opotřebení až o 50%. Úpravou složení slitiny může výrobce upravit vlastnosti vodiče na míru tak, aby splnil specifické požadavky zákazníků.

Důležitým faktorem při zvyšování maximální rychlosti vlaků je schopnost udržet sběrač pantografu ve stálém kontaktu s trolejovým vedením. Když se rychlost vlaku zvyšuje, elektrické vedení se více komíhá nahoru a dolů, což je jev známý jako vlnění. Vyšší napnutí nového vodiče tento pohyb omezuje, což umožňuje maximální rychlost zvýšit.

Ve srovnání se stávajícími vodiči měď-stříbro nabízí nový vodič také 40% úsporu nákladů a až o 50% nižší opotřebení. Další výhodou je podstatně delší životnost, snižující nutnost běžné údržby a zvyšující efektivitu využívání zdrojů, protože je potřeba méně výměn vedení.

… A to je skvělé také pro cestující. Je to všestranně úspěšné řešení.

Měď chrání příbřežní elektrárny

Vzhledem k potřebě zvýšení dodávek alternativní energie jsou příbřežní konstrukce, jako větrné elektrárny, stále důležitější. Nicméně, stejně jako u stávajících ropných a plynových plošin, jejich umístění v moři je vystavujte silnému namáhání a intenzivně korozivnímu prostředí. Musí vydržet působení mořské vody, UV záření, přílivů a vlnobití. Ochrana těchto ocelových konstrukcí proti mořskému znečištění byla tradičními metodami ochrany vždy problémová, protože část kovové konstrukce není trvale ve styku s mořskou vodou. Nový typ přístavišť, vyvinutý průmyslem mědi speciálně pro větrné elektrárny, poskytuje ochranný plášť kolem zranitelných oblastí a nabízí spolehlivou ochranu proti vlhkosti s vysokým obsahem soli a mořskému znečištění.

Přístaviště je kompletně opláštěné slitinou měď-niklu, která se ukázala být velmi efektivní a trvanlivou alternativou ke konvenčním nátěrovým systémům. Je odolná proti mořské vodě a díky její vynikající odolnosti proti znečištění a korozi se již široce používá v mořských aplikacích. Měď-nikl také snadněji absorbuje nárazy při přistávacích manévrech lodí údržby. Tato slitina je snadno zpracovatelná a nabízí vynikající svařovací vlastnosti, což oboje zkracuje dobu instalace a údržby.

Je málo náchylná ke koroznímu praskání pod napětím, takže výsledkem je dlouhá životnost nasazení.

Měď omezuje výskyt plísní v budovách

Klimatizace sice pomáhají usnadnit lidem život během horkého léta, ale představují také ideální živnou půdou pro plísně a bakterie. Škodlivé částice ve vzduchu, jako je prach, pyl, výtrusy plísní, plísně a bakterie, často v klimatizačním systému recirkulují, což má potenciálně negativní dopad na lidské zdraví. Tak je tomu alespoň u konvenčních klimatizací, které používají hliník. Měď má jedinečné antimikrobiální vlastnosti a je-li použita na výměníky klimatizace, může v porovnání s hliníkovými žebry inhibovat růst těchto organismů až z 99,99% u bakterií a 99,74% u hub. Měď je také energeticky účinnější, šetrná k životnímu prostředí, snadno použitelná a nabízí vynikající odolnost proti korozi i recyklovatelnost.

I když je měděné řešení dražší, počáteční investice je více než kompenzována dlouhodobými přímými úsporami nákladů, jako je snížení údržby, delší životnost produktu a nižší spotřeba energie, což snižuje i uhlíkovou stopu. Navíc zde jsou nepřímé výhody zdravějšího životní prostředí a snížení nákladů na zdravotní péči o případné infikované uživatele.

V horkých dnech a v oteplujícím se podnebí, když myslíte na chlazení, myslete na měď.

Měď zvyšuje energetickou účinnost klimatizací

Klimatizační systémy (AC), původně navržené pro veřejné prostory v teplém podnebí, jsou stále populárnější v našich kancelářích, dopravních prostředcích a dokonce i v našich domovech. V důsledku toho se stále zvyšuje množství energie, používané těmito systémy. Průmysl HVAC (topení/klimatizace) zareagoval hledáním řešení, které je energeticky účinnější a používá méně chladiv včetně těch, která nejsou škodlivá pro ozonovou vrstvu a jsou celkově úspornější.

Inovace v designu měděných trubek významně pomohly zvýšení celkového výkonu klimatizačních jednotek. Tyto nové trubky mají menší průměr a na vnitřní stěně jsou vybaveny mikrodrážkami. Tyto vlastnosti společně zlepšují přenos tepla mezi chladivem a stěnami trubek a zvyšují energetickou účinnost. Trubky vyžadují méně materiálu, umožňují využití méně chladicí náplně a nabízí vysokou flexibilitu designu. Zatímco změna designu zákaznické jednotky může být žádoucí z estetických účelů, technologie nových trubek zůstává v souladu se stávajícími výrobními postupy a vybavením, používaným v HVAC průmyslu. Aby mohly splnit všechny potřeby trhu, jsou tyto Microgroove trubky k dispozici v provedení z různých slitin.

Měď klimatizačním systémům pomáhá, aby nejen chladily, ale byly taky cool.

Měď umožňuje zmenšování elektronických zařízení

Když Alexander Bell vynalezl telefon, jeho cílem bylo umožnit dvěma jedincům mluvit k sobě navzájem, aniž by byli na stejném místě. Čeho by dosáhl s dnešními zařízeními? Volání a přijímání hovorů je jen velmi malou částí toho, na co se dnešní (mobilní) telefony používají. Spotřebitelé požadují velké paměti, fotoaparáty, hudební přehrávače, senzory a mnoho dalších funkcí, a to vše v mnohem menším balení. Potřeba miniaturizace velmi komplikuje mikro-pájení zlatého drátku anebo plošky čipu na bázi cínu, takže tradiční drátové propojení mezi čipy a vnějšími obvody je již na hranici svých možností.

Průmysl našel způsob, jak rozšířit tyto limity pomocí technologie měděných sloupků. Tím se eliminuje problém s mikro-pájením, protože sloupky jsou uloženy přímo na plátku pomocí tzv. “bumpů” s cíno-stříbrnými hrbolky pájky, které vytvářejí propojení mezi čipem a substrátem. Tato inovace umožňuje ve srovnání s mikro-pájením menší vzdálenosti vstupů a výstupů a zvyšuje kvalitu a spolehlivost propojení. Pro výrobce to znamená úsporu nákladů, zvýšení flexibility návrhu, lepší zpracovatelnost, spolehlivost a nižší dopad na životní prostředí. Pro spotřebitele to znamená požitek z výkonnějších výrobků.

Naštěstí je měď materiál, který lze recyklovat znovu a znovu, bez ztráty vlastností, protože bez ní by mnoho elektronických zařízení, na která jsme si zvykli spoléhat, přestalo existovat – alespoň ve své současné podobě.