Mosazi

Mosaz je obecný termín pro řadu slitin měď-zinek s různými kombinacemi vlastností, jako je pevnost, obrobitelnost, houževnatost, odolnost proti opotřebení, tvrdost, barva, antimikrobiální schopnost, elektrická a tepelná vodivost a odolnost proti korozi.


Mosazi nastavily standard, podle kterého se hodnotí obrobitelnost jiných materiálů a jsou také k dispozici ve velmi široké škále tvarů a velikostí produktů, aby bylo možné minimalizovat opracování na konečné rozměry. Mosaz na rozdíl od měkké oceli nekřehne při nízkých teplotách.

Mosaz má také vynikající tepelnou vodivost, takže se přednostně volí pro výměníky tepla (radiátory). Její elektrická vodivost se pohybuje od 23% do 44% čisté mědi.

Barvy mosazi
Mosazi mají řadu atraktivních barev, od červené, přes zlatě žlutou, až ke stříbrné. Přidáním 1% manganu zvětrá mosaz do čokoládově hnědé barvy. Alpaka, niklová mosaz se bude lesknout brilantní stříbrnou barvou. Proto se jí také říká niklové nebo nové stříbro. Mosazi lze snadno tvarovat a se všemi barvami, které jsou k dispozici, není divu, že architekti a projektanti používají mosazi ke zlepšení vzhledu nových i renovovaných budov a to jak uvnitř, tak i venku.

Mosaz a hygiena
Měď a mosaz hrají hlavní úlohu v boji proti nozokomiálním infekcím (souvisejících s nemocniční péčí) jako je MRSA a Clostridium difficile. Bylo prokázáno, že na měděných/mosazných plochách tyto patogeny, které se mohou šířit dotykem, zahynou během několika hodin. Na nerezu nebo plastu k tomu nedojde.

Recyklace mosazi
Mosazný průmysl je po celém světě velmi dobře organizovaný a vybavený k recyklaci výrobního odpadu (špony a odřezky) i výrobků na konci jejich dlouhé životnosti. Výroba mosazi z nové mědi a zinku je neekonomická a plýtvá surovinami, takže výroba nových mosazných výrobků z recyklovaného odpadu zajišťuje udržitelnost mědi. Ve Velké Británii používají výrobci mosazi téměř 100% mosazného šrotu.