Vlastnosti

Kov civilizace

Měď je nezbytná pro jakýkoliv druh života. Dodává do našich domovů a měst elektřinu i čistou vodu a významně přispívá k udržitelnému rozvoji. Kromě toho je však nezbytná pro život samotný.

V této sekci se můžete seznámit se speciálními vlastnostmi červeného kovu, díky nimž je v moderním světě nepostradatelný.

Chemické vlastnosti

Všechny běžné kovy a slitiny reagují s vlhkostí v atmosféře a korodují. Kovy odolávají korozi pouze v horkých/suchých (pouště) a studených/suchých prostředích. Avšak u mědi je proces koroze velmi pomalý. Odolnost mědi a jejích slitin proti korozi je založena na její schopnosti tvořit stabilní sloučeniny, které poskytují před korozí určitou ochranu. Při styku se vzdušnou vlhkostí vznikají na povrchu mědi a jejích slitin ochranné vrstvy oxidů a špatně rozpustné zásadité soli. Tvorbu těchto povlaků mohou pozitivně ovlivnit vhodné legující prvky.

Měď je v periodické tabulce ve stejné skupině jako stříbro a zlato. Z tohoto důvodu je poměrně netečná vůči chemikáliím. Ve většině z jejích sloučenin může mít valenci (oxidační stupeň) +I nebo valenci +II. Vodné roztoky iontů mědi v oxidačním stavu +II mají modrou barvu, zatímco ionty mědi v oxidačním stavu +I jsou bezbarvé. Měď a její sloučeniny způsobují nazelenalou barvu plamene.

Mechanické vlastnosti

Tvrdost, pevnost a tažnost mědi stanovují její jakost. Jakost materiálu (alternativní termín – kvalita) se uvádí dle norem písmenem H, představujícím tvrdost a R, uvádějícím pevnost v tahu.
Měď lze dodávat s různými vlastnostmi od žíhané (měkké) po plně tvrdou, která se získává tvářením za studena.

Žíhaná měď (H040) má tvrdost 40 až 65HV, pevnost v tahu 200 až 250 N/mm² (R200); za studena tvářená měď (H110) má tvrdost minimálně 110HV a pevnost v tahu nejméně 360 N/mm² (R360).

Tažnost za studena tvářené mědi je oproti žíhané jakosti mnohem menší, s hodnotou prodloužení 2%.

Pevnost a tvrdost mědi lze také zvýšit legováním, ale to má za následek snížení elektrické vodivosti. Nejpevnější slitina mědi ze všech se vyrábí legováním beryliem, což vede k pevnosti v tahu až 1500 N/mm².

Fyzikální vlastnosti


Elektrická vodivost

Výroba, přenos a užití elektrické energie změnily moderní svět. To bylo možné díky mědi (s čistotou nejméně 99,9%), která má z běžných kovů nejlepší elektrickou vodivost a je k dispozici v tvářené formě jako dráty, kabely, pásky a přípojnice, a také jako odlitky pro takové komponenty, jako jsou elektrická spínací a svařovací zařízení.

Měď pohání moderní technologie
Představte si svět bez elektřiny: bez osvětlení, televizorů, DVD přehrávačů, iPadů, rychlovarných konvic, mobilních telefonů, praček, ledniček, vysavačů, počítačů, aut, autobusů, elektrifikované železnice, podzemních dopravních systémů nebo tramvají.

Auta a kamiony
Systém kabelových svazků z vysoce čisté mědi vede proud z baterie celým vozidlem k zařízením, jako jsou světla, centrální zamykání, palubní počítače a satelitní navigační systémy. V mnoha vozidlech se také používají elektrické motory, které jsou navinuty vysoce vodivými dráty. Průměrné auto obsahuje asi 1 km vodičů.

Tepelná vodivost
Měď je dobrý vodič tepla (asi 30 krát lepší než nerezová ocel a 1,5 krát lepší než hliník). To vede k aplikacím, kde je potřebný rychlý přenos tepla, jako jsou výměníky tepla v klimatizačních jednotkách, chladiče vozidel, chladiče v počítačích, odvod tepla u strojů a televizorů, a komponenty vodou chlazených pecí.
Kvalitní zapalovací svíčky mají centrální měděnou elektrodu umožňující odvod tepla, takže brání jejich přehřátí. Nejkvalitnější hrnce mají měděné dno, zajišťující stejnoměrný, ​​rychlý ohřev.
Měď hraje v moderní společnosti klíčovou roli. Používá ji více lidí více způsoby, než si většina z nás uvědomuje.

Snadné spojování
Měď lze snadno spojovat letováním, pájením, šroubováním nebo lepením. V průmyslu je to velmi užitečné pro instalace potrubí a spojování přípojnic, což jsou životně důležité prvky systémů distribuce elektrické energie. Jde také o důležitou schopnost pro umělce, vytvářející sochy, skulptury a šperky a pro další řemeslníky, pracující s tímto krásným kovem.

Potrubí
Voda: měď používali již staří Egypťané, nálezy z pyramid jsou stále v dobrém stavu.
Dnes používá přibližně 90% evropských a severoamerických dodavatelů teplé a studené vody měděné trubky v rozsahu průměrů 6 až 159 mm.
Plyn: stejně jako instalace pro distribuci vody v domácnostech, slouží měděné trubky také k bezpečné přepravě zemního plynu domácnostem a podnikům.