Zdroje

Zdroje

Kolik je na světě mědi?

Měď je přirozeně se vyskytující prvek. Je přítomen v zemské kůře, v oceánech, jezerech a řekách – od stopových množství až k bohatým důlním ložiskům. Měď je základním prvkem, což znamená, že všechny rostliny, ryby a zvířata potřebují měď ke správné funkci svého organismu. Měď se přirozeně vyskytuje v zemské kůře, v koncentraci asi 67 částic na milion (ppm). Zatímco většina dolů pracuje s koncentracemi mědi mezi 0,2 a 0,8%, některá z nejbohatších rudních těles, nacházejících se v centru jižní Afriky, mohou obsahovat 5-6% mědi.

Pravidelné zprávy US Geological Survey od roku 1950 vždy ukazují rezervy mědi v průměru na 40 let a dostupné zdroje na více než 200 let. Podle nejnovějších údajů (USGS, 2013) jsou známé zásoby mědi asi 680 milionů tun. Zdroje jsou mnohem vyšší a krátkodobá omezení dodávek, která mají často za následek vzestupné trendy cen, působí jako pobídky k průzkumu nových nalezišť.

Rezervy jsou ložiska, která byla objevena, vyhodnocena a posouzena jako zisková. Zdroje jsou mnohem větší a zahrnují rezervy (viz pravé postranní menu), objevená a potenciálně zisková ložiska plus neobjevená ložiska, predikovaná z předběžných geologických průzkumů. Zdroje mědi se odhadují na více než 3 miliardy tun (USGS, 2013), v čemž nejsou zahrnuta obrovská ložiska měděné rudy, nacházející se v hlubokomořských konkrecích a podmořských sulfidových masivech.

Zatímco současný a budoucí průzkum zvýší rezervy i zdroje, nesmíme zapomínat, že dodávky budou také pocházet ze značného množství již dnes používané mědi. Recyklace po skončení životnosti výrobků, tzv. “urban mining” (městská těžba), je jedním z důvodů, proč je dnes v sedmadvacítce EU dodáváno 41% mědi z recyklace.

Největší známá ložiska v Evropě jsou v Rusku a Polsku. Ekonomická těžba probíhá také v Bulharsku, Finsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. V roce 2010 činila těžba v EU 855 316 tun mědi (zdroj: BGS), tj. asi 5,3% světové produkce.

Evropa na špici recyklace mědi

V dostupnosti mědi hraje důležitou roli recyklace, protože dnešní nová, primární měď je recyklovaným materiálem zítřka. Během posledního desetiletí pochází asi 41% roční spotřeby mědi v EU z recyklovaných zdrojů. Budoucí inovativní politiky a technologie by měly i nadále přispívat k efektivnímu využití zdrojů jak při těžbě “primární” mědi, tak při recyklaci “sekundární” mědi.

Pro uspokojení budoucí poptávky je těžba zásadní

Od poloviny šedesátých let vzrostla celosvětová poptávka po rafinované mědi o více než 250% (z 5 milionů na 20 milionů tun). Zajistit dostatek mědi pro splnění budoucích potřeb společnosti bude vyžadovat vyšší úroveň sběru a recyklace, stejně jako významné investice do těžby.

Investice do budoucnosti: inovace v oblasti těžby a recyklace

Při řešení mnoha problémů, potřebných ke zvýšení produkce nové mědi, hraje klíčovou roli technologie. Inovace, významné pro měděný průmysl, budou:

  • zvýšení úspěšnosti průzkumu hlouběji pod zemí a také v méně přístupných oblastech světa
  • vytvoření bezpečnějších podmínek pro provoz v náročnějších podmínkách
  • snížení spotřeby energie i vody
  • možnost zpracovávat složitější rudy (více kovových a nekovových složek).

Odhaduje se, že dvě třetiny z 550 milionů tun mědi, vyrobených od roku 1900, se stále produktivně využívají – podle modelu globálních zásob a toků mědi, vypracovaného Fraunhofer Institutem (Glöser, 2013).