Klimatizace

Měděné trubky jsou ekonomické a ekologické

Trh klimatizace a chlazení představuje rostoucí a stále významnější odbytiště mědi

Měděné trubky se používají ve všech typech tepelných výměníků již mnoho let. Reakce na potřeby trhu, regulační směrnice a inovativní myšlení měděného průmyslu proměnily tradiční výměníky tepla v nákladově efektivní jednotky, šetrné k životnímu prostředí a účinněji využívající zdroje.

Malý průměr měděné trubky vmáčkne všechny výhody mědi do kompaktnějších a účinnějších smyček tepelných výměníků, což snižuje cenu vysoce účinných klimatizací a chladniček.

Dodavatelé a výrobci již za použití osvědčených a nákladově efektivních procesů výroby mědi a všeobecně známé techniky montáže vyrábí nové komerční a bytové klimatizace a chladírenské produkty na bázi Microgroove, potrubí mědi o malém průměru.

Výhody:

  • ·nákladově efektivní výroba a montáž
  • menší velikost, nižší hmotnost a nižší náklady na materiál
  • ·vyšší koeficienty přestupu tepla
  • ·vhodnost pro nová chladiva
  • použití méně chladiva
  • celkové snížení nákladů na systém.

FAQ

Co je hlavní výhodou malých průměrů trubek při konstrukci výměníků klimatizace?

Menší průměr trubek umožňuje účinnější přenos tepla.

Co se rozumí pod pojmem "účinnější" přenos tepla?

Stejné nebo lepší výsledky lze dosáhnout s méně materiálem na trubky a žebra. Jinými slovy, méně materiálem je přeneseno více tepla. Méně trubek, více tepla! Z technického hlediska lze výměníky s menším průměrem trubky navrhovat s vyšším „součinitelem prostupu tepla“ oproti výměníku s větším průměrem trubek.

Jaká je historie měděných trubek s hliníkovými žebry?

Kondenzátor s kruhovými měděnými trubkami a hliníkovými žebry byly pro výměníky klimatizace po mnoho let vítěznou kombinací. Výrobci využívají montážních výhod těchto dílů, zatímco technici zjistili, jak je snadné měděné trubky u zákazníků připojit a opravit. Ještě důležitější je, že tato osvědčená technologie má prokázanou trvanlivost v poli, s následnou vysokou úrovní spokojenosti zákazníků.

Jaké jsou hlavní výhody měděných trubek při použití v klimatizacích?

Energetická účinnost: menší průměr měděných trubek výměníků poskytuje ekonomickou cestu k energetické účinnosti klimatizace a chlazení (ACR).

Méně materiálu: snížení průměru trubky má za následek efektivnější přenos tepla a tudíž menší, lehčí výměníky. Méně materiálu trubek a žeber dokáže poskytnout shodný
nebo větší přenos tepla, nebo stejné množství materiálu dokáže poskytnout mnohem větší přenos tepla.

Méně chladiva: další výhodou měděných trubek je dramatické snížení množství chladiva.

Trvanlivost: výměníky z měděných trubek a hliníkových žeber (CTAF) nebo měděných trubek a měděných žeber (CTCF) jsou odolné a spolehlivé. Představují průmyslový standard odolnosti proti korozi a dlouhé, spolehlivé životnosti.

Znalosti: dodavatelé trubek, výrobci zařízení, technici mechanických systémů a dodavatelé HVAC jsou s technologií CTAF velmi dobře obeznámeni. Od počátku do konce celého řetězce jsou tyto materiály a procesy velmi dobře známy.

Jsou pro zvýšení energetické účinnosti klimatizací nezbytné malé průměry trubek?

Ne. Energetické účinnosti systému lze dosáhnout běžnými trubkami (např. s průměrem trubky 3/8 palce), jednoduše použitím více trubek; tím se zvýší plocha povrchu, který je pro přenos tepla k dispozici. Nevýhodou je nicméně zvýšená hmotnost materiálu trubek a žeber, jakož i zvýšení objemu chladiva. Obecně platí, že čím se použije větší průměr trubky, tím musí být výměník větší, aby dosáhl stejného výkonu a energetické účinnosti, které by bylo možné dosáhnout v kompaktnějším systému s menšími průměry trubek.

Webový portál, podporující využívání ekonomických a ekologických malých průměrů měděných trubek pro klimatizace a chlazení