Potrubní systémy

Měď je ideální materiál pro potrubí vodoinstalací, topení, plynu a hasicích rozvodů.

Měď je v Evropě pravděpodobně nejpoužívanějším materiálem pro instalatérské práce.

Zde jsou hlavní výhody měděných trubek:

Spolehlivé a prověřené časem: měď slouží pro dopravu vody po tisíce let: první známá instalace byla provedena ve staroegyptském chrámu, před téměř 5000 lety.

Vysoká odolnost: dokáže vydržet extrémně vysoké a nízké teploty a tlaky a může být vystavena UV záření, teplotám a okysličování z vnějšího prostředí.

Univerzální: měděná trubka se používá mnoha způsoby: pro pitnou vodu, topení (tradiční a sálavé), plyn, lékařské plyny, solární systémy, protipožární sprinklery, klimatizační systémy. Splňuje požadavky na bezpečnost v bezkonkurenčně širokém rozsahu teplot a tlaků.

Úspora energie: díky vynikající tepelné vodivosti je měď nejlepším materiálem k výměně tepla (nebo chladu tekutin). To je důvod, proč nejefektivnější sálavé vytápění používá okruhy z měděných trubek.

Hygienické: měď je jako materiál pro potrubní instalace vynikající v boji proti hromadění mikrobů a bakterií, jako je legionella.

Recyklovatelné: v případě demolice nebo renovace lze měděné trubky ze 100% recyklovat bez ztráty vlastností, takže objem odpadu na skládce se nezvýší a rudné zdroje nejsou dále vytěžovány.

Zdravé: trubka je vyrobena z 99,90% mědi a její složení se časem nemění; nejsou v ní žádné přísady, těkavé organické sloučeniny ani pigmenty. Kromě toho je tento materiál užíván pro přepravu medicinálních plynů – jako je čistý kyslík – v nemocnicích.

Krásné: měděné trubky lze namontovat na vnější zdi a díky jejich atraktivnímu vzhledu je lze dokonce využívat jako krásné nástěnné radiátory.

Univerzální: měděné trubky a jejich spojovací prvky splňují mezinárodní standardy. Jsou k dispozici na všech evropských trzích a součásti systému potrubí jsou zaměnitelné, ať je výrobcem kdokoli.

Pitná voda

Měď má mezi materiály, používanými pro přepravu pitné vody, jedinečnou vlastnost: její hygienické vlastnosti likvidují a brání množení bakterií, jako je Legionella pneumophila, přicházejících do styku s vnitřním povrchem měděné trubky. To napomáhá nezávadnosti pitné vody. Tuto výhodu mědi prokázalo několik výzkumných prací a některé nemocnice se již rozhodly nainstalovat na ochranu zdraví svých pacientů do systému vodního potrubí měděné trubky. Kromě toho mohou měděné trubky uvolnit do vody pouze ionty mědi, které jsou nezbytné pro metabolismus našeho těla: voda, kterou pijeme a používáme, nebude obsahovat aditiva, pigmenty, těkavé organické látky ani jiné syntetické sloučeniny.

Topení

Měď je používaná jako materiál pro topná zařízení i díky své spolehlivosti a bezpečnosti. Taví se při teplotě 1083 °C: proto nedojde působením horké vody nebo páry ke změkčení ani změně tvaru trubky; vysoká teplota nezkrátí její životnost a tedy ani životnost zařízení. Kromě toho má měď vynikající tepelnou vodivost a je tak nejúčinnějším materiálem pro systémy, kde probíhá výměna tepla. Tak je tomu například u podlahového nebo stěnového sálavého vytápění: systémy vyrobené z mědi mají kratší potrubní trasy ve srovnání s plastovými systémy, což znamená menší tlakové ztráty a nižší spotřebu energie oběhových čerpadel.

Transport plynu

Měděné trubky pro plyn lze umístit téměř kamkoli: mohou být vnitřní i venkovní, vestavěné, v zemi nebo v samostatných konstrukcích, protože pro všechny tyto typy instalací dokáží splnit bezpečnostní požadavky pro toto použití. Červený kov není propustný pro plyny ani vzduch, takže nemůže dojít k žádnému úniku nebo znečištění z vnějšku; kyslík, UV záření ani teploty nesnižují jeho mechanické vlastnosti. V celé Evropě jsou měděné trubky povoleny normami; designéři a montéři se na ně spoléhají, protože ví, že nehoří ani nešíří oheň (třída A1 reakce na oheň) a poskytují plynotěsné spoje.

Abeceda instalace měděných trubek

Abeceda instalace měděných trubek