Telekomunikace

Měď je díky své vodivosti nejpoužívanějším prvkem v telekomunikačních systémech

Komunikace

Měď je již dlouho preferovaným materiálem pro komunikace jak na dlouhé, tak krátké vzdálenosti, se stabilním růstem v průběhu posledních 50 let.

V osmdesátých letech měď těžila z faxové revoluce. Pro jejich zapojení se instalovalo mnoho druhých telefonních linek. A později si pořídilo mnoho lidí další linky kvůli internetu a samozřejmě také normální růst bytového fondu zvýšil, spolu s domácími kancelářemi a obecně rostoucím blahobytem, počet provozovaných telefonních linek.

Ve stejné době přinesl technologický vývoj zásadní změny v přenosu dat, a to zejména díky nástupu družicové komunikace, bezdrátové komunikace a vyššímu využití optických vláken.

Ovlivnilo to využití mědi, ale je daleko od toho, aby zastarala. Naopak, měď se v určité formě vyskytuje ve většině těchto technologií. Navíc tvoří nedílnou součást nových vynikajících přenosových technologií HDSL a ADSL (High Digital Subscriber Line a Asymmetrical Digital Subscriber Lines – vysokorychlostní / asymetrická digitální účastnická linka), které mohou rozšířit přenosovou kapacitu stávajících kroucených párů měděného drátu na úroveň optického vlákna, bez nákladů na výměnu kabelů.

Technologie xDSL

Nedávno uvedené technologie xDSL, jako je VDSL a SHDSL, umožňují díky technologii multiplexování přenést stávajícími kroucenými páry vodičů mnohem rozsáhlejší signály, umožňující vysokorychlostní přenos dat.

Významný technologický vývoj v této oblasti je v oblasti DSP (Digitální Signální Procesory). Speciální hardware, připojený na obou koncích linky u uživatele i ústředny, umožňuje přenos dat dráty mnohem vyšší rychlostí, než používají standardní telefonní rozvody.

Jednou z hlavních výhod je, že linky jsou v provozu 24 hodin denně. Další výhodou je, že tato technologie používá různé části dostupného spektra pro přenos hlasu a dat, což umožňuje použít oboje současně.

Kromě přenosu internetových dat umožňuje použití xDSL i vzdálený přístup k síti LAN, videokonference, lékařskou diagnostiku, vzdálené vzdělávání a video na vyžádání.

Bezdráty, optická vlákna, kabely

Bezdrátová komunikace, satelitní přenos informací a vyšší využívání optických vláken patří také k nejnovějším trendům v oblasti telekomunikací. Ačkoli by to tak mohlo vypadat, neznamená to nutně konec mědi.

Jak se „tradiční“ analogové systémy hlasové telefonie modernizují na digitální systémy, je potřeba více měděných vodičů a součástek ze slitin mědi pro použití v telefonech a základnových stanicích, které umožňují bezdrátovou komunikaci. I v systémech optických vláken se měď stále významně používá v zařízeních rozhraní.

Telekomunikační trh se rychle vyvíjí. Díky novým technologiím, které umožňují kompresi a rozšíření šířky pásma, lze kabelové měděné sítě nyní využívat k rozvodu vysílacích a vysokorychlostních interaktivních služeb, aniž by byly výrazně kapacitně omezeny. Noví poskytovatelé přenosu dat, kabelové společnosti, doufají, že budou moci využít dostupné šířky pásma stávajících souosých měděných kabelů k využití některé z obchodních příležitostí, souvisejících s internetem. Čas ukáže, jak se bude posouvat současná rovnováha mezi různými provozovanými systémy.