Umění

Mnohostranná, tvárná a krásná: měď inspirovala umělce po celá staletí

Díky okamžitě rozpoznatelné kráse a mimořádné všestrannosti byla měď inspirací a pomocníkem umělců po celá staletí

S barevnou paletou, která se přirozeně v průběhu času mění při vystavení vlivům prostředí (od lesklé podoby nového výtvoru přes bohaté odstíny hnědé až po živě zelenou patinu vyzrálé mědi), lze měď použitím různých procedur a technik upravit do jakéhokoli stadia jejího vývoje a zachovat ji v tomto stavu. S použitím různých chemických postupů lze dosáhnout duhových efektů a široké škály povrchů.

Sléváním s jinými kovy tvoří měď různé základní materiály uměleckého světa, například bronz a mosaz. Pro inspiraci umělců jsou k dispozici různé zdroje, které jim pomáhají dosáhnout požadovaného tvaru, barvy a formy.

Časté otázky

Jak lze bronzová díla chránit proti korozi, pokud jsou umístěna venku?

Lze použít laky, leštění voskem, nebo obojí.

Jakého rozsahu barev lze u dokončeného bronzového odlitku dosáhnout?

Použitím chemického ošetření lze získat jakoukoli požadovanou barvu. Určení správného výrobku pro konkrétní projekt je třeba konzultovat se specializovanou firmou.

Jaký typ bronzu se používá pro moderní umělecká díla?

Bronz byl k tvorbě soch používán po staletí a je stále první volbou pro moderní, výrazná umělecká díla. Nejpoužívanější slitiny pro takové objekty jsou olovnaté děloviny, jako CC492K a CC491K.

Tento web je věnován nejlepšímu umění a designu s využitím mědi a jejích slitin. Nabízí inspiraci těm, kdo chtějí s červeným kovem pracovat.