Využití na moři

Měď-niklové slitiny se používají pro systémy s mořskou vodou, odsolovací jednotky a na ochranu příbřežních konstrukcí.

Měď, nejušlechtilejší z běžně používaných kovů, má vynikající odolnost proti korozi způsobené atmosférou a sladkou vodou. V mořské vodě mají vynikající odolnost proti korozi slitiny měď-nikl, které dále vynikají odolností proti znečišťování.

Měděné opláštění dřevěných trupů válečných lodí, zavedené v britském královském námořnictvu v 18. století, aby se zabránilo poškození červotoči a červy jako je Teredo, se ukázalo jako účinná zábrana bioznečištění chaluhami a měkkýši. Lodě tak mohly zůstat na moři delší dobu bez čištění. Nelsonova úspěšná taktika blokády a následné vítězství u Trafalgaru bylo částečně způsobeno vyšší rychlostí jeho lodí s čistým trupem.

Příměs niklu v mědi zlepšuje její pevnost a odolnost a také odolnost proti korozi a erozi v přírodních vodách, včetně mořské, brakické a znečištěné vody. Slitiny také vykazují vynikající odolnost vůči koroznímu praskání pod tahovým napětím a vůči korozní únavě. Přidaná výhoda vysoké odolnosti proti zarůstání makro znečištěním vytváří materiál, ideální pro použití v mořském prostředí pro obchodní a námořní dopravu, odsolovací jednotky, výměníková zařízení, mořská a hydraulická potrubí, ropné plošiny a platformy, klece na chov ryb, česle přívodů mořské vody, pobřežní obnovitelné zdroje, lodě, lodní trupy a další.

Tento web poskytuje podrobný přehled o měď-niklu s osvědčenými postupy v oblasti navrhování, výroby a použití.