Zemědělství

Měď je nezbytným prvkem

Měď je pro všechny živé tkáně nezbytným stopovým prvkem a je nezbytná pro normální růst a zdraví zvířat a rostlin. Ošetření půdy a krmiva měďnými sloučeninami má v zemědělství rozhodující funkci pro nápravu půd s deficitem mědi a výživu zvířat, což zlepšuje výnosy životně důležitých potravin.

Výživa zvířat

U zvířat hraje měď roli ve využití železa pro tvorbu hemoglobinu. Nedostatek mědi v tkáních zvířete může nastat dvěma způsoby. Může to být jednoduše přímý nedostatek mědi, způsobený skutečným nedostatkem prvku v krmivu, nebo může jít o komplexní problém, kdy strava obsahuje normální množství mědi, ale nějaký jiný faktor nebo faktory nějak brání zvířatům v jeho vstřebávání. Dobrým příkladem takové situace je molybden, jehož přebytek vyčerpává měděné rezervy zvířete a to potom jeví příznaky deficitu mědi, dokud nedostane více mědi.

Výživa rostlin

Jak dosáhnout vyšších výnosů je stálý problém lidstva. Měď může pomoci ke zvýšení výnosů a zvyšování produktivity půdy a držet tak krok s růstem populace. Před více než sto lety se pozornost nejprve zaměřila na to, co dnes známe jako hlavní rostlinné živiny – dusík (N), fosfáty (P) a draslík (K). A o několik málo desetiletí později, když byly k dispozici lepší analytické metody, se zjistilo, že kromě NPK je pro růst a zdraví rostlin stejně důležitých i mnoho dalších stopových prvků – nedostatek jakéhokoliv jednoho prvku působí jako limitující faktor.