Řízení přístupu do vašeho domu

Už se vám to někdy stalo? Necháte klíč k vašemu domu známému, aby vám mohl zalévat rostliny, když jste pryč. Po návratu zjistíte, že se klíč ztratil.

Například osoba, zajišťující pravidelný úklid, dostala klíče, aby se dostala do domu, když jste v práci. Po několika měsících se i s klíči přestěhuje do jiného města.

Budete muset zaplatit instalaci nových zámků, jen pro jistotu? Ve skutečnosti jsou k dispozici řešení, která jsou účinnější, bezpečnější a flexibilnější: řízení přístupu.

Za prvé, elektrický zámek

Elektrický zámek je při zřízení systému kontroly přístupu prvním požadavkem. Tyto zámky lze obvykle instalovat do ostění dveří. Zámek se otevírá elektrickým impulzem. Problém s těmito druhy zámků je, že obvykle fungují pouze jako jediný zámek, což znamená, že dveře jsou zabezpečené pouze na jednom místě. Přesto existují i elektrické zámky, které jsou integrovány do dveří a které jsou vybaveny malým motorem, obsluhujícím dvojitý zámek. Zevnitř domu může obyvatel vždy otevřít klikou dveří. Jakmile se dveře zavřou, dvojitý zámek se automaticky aktivuje.

Klávesnice

Zařízení pro řízení přístupu musí být instalováno na vnější straně domu. Ve většině případů se jedná o klávesnici, na níž musíte stisknout čtyři čísla a (případně) potvrzovací tlačítko. To je výhodné, zejména když do stejné budovy potřebuje mít přístup mnoho různých lidí. Každý by měl být přidělen jiný kód tak, aby se pravidelně používala všechna číselná tlačítka. Pokud všichni používají stejný kód, mohla by se používaná tlačítka stát časem rozlišitelná kvůli špíně a prachu, který se usadí na nevyužívaná tlačítka. Změnou přístupového kódu lze odepřít přístup lidem, kteří měli do budovy dříve přístup.

Elektronické zámky

Můžeme také standardní zámek s klávesnicí nahradit elektronickou verzí, kterou lze ovládat přiblížením karty nebo čipu k zámku. Každá karta nebo čip má jiný kód. To umožňuje snadno vymazat kartu ze systému, nebo do něj zaregistrovat novou.

Použití chytrého telefonu

Je-li dům vybavený (video) komunikačním systémem, můžete samozřejmě umožnit někomu vstup zevnitř domu. Existuje však nová technologie, která umožňuje, aby interkom předal volání na mobilní telefon. Můžete na interkom odpovědět, jako byste byli doma, a pokud chcete, můžete otevřít dveře babičce nebo dědovi, přicházejícímu čekat na děti, až přijdou ze školy domů.

Bezkontaktní čtečka

Bezkontaktní čtečka je podobná elektronickému zámku s tím rozdílem, že zámek a čtečka jsou dvě oddělené součásti. V kombinaci s integrovaným domácím systémem (IHS) ji však můžeme využít k provádění více užitečných funkcí. Například každou bezdotykovou kartu lze spojit s konkrétní osobou. Když se máma, táta nebo děti přihlašují systému, lze podle jejich preferencí provádět pomocí IHS rozličné funkce. Do rozhodování lze zahrnout, zda je světlo nebo tma, denní dobu atd.

Pro samostatně bydlící

V předchozím článku jsme diskutovali o OTS (osobním tísňovém systému). Když je poplach aktivován, musí mít možnost vstoupit do domu osoba, reagující na tísňové volání, aniž by nejprve musela rozbít dveře. Obyvatel a příslušné tísňové středisko, propojené přes OTS, mohou v předstihu zajistit, aby byli tito záchranáři vybaveni čipem, který jim umožňuje přístup přes elektronické zámky. V některých případech se tísňové středisko může také rozhodnout odemknout dveře vzdáleně, jakmile záchranáři telefonicky potvrdí, že dorazili ke dveřím.