Vybrali jste si už tepelné čerpadlo?

V dobře izolovaném domě je možné použít energeticky efektivní tepelné čerpadlo jak pro vytápění, tak i pro ohřev užitkové vody. V některých případech lze stejné zařízení použit také v létě k chlazení domu. Existuje řada možností, které je potřeba zvážit; mezi nejdůležitější patří typ zdroje a zda použít systém teplovzdušného vytápění nebo ohřevu vody. Tento článek vám s rozhodováním pomůže.

Tepelná čerpadla

V principu lze fungování tepelného čerpadla přirovnat k funkci chladničky nebo mrazničky. V chladničce se teplo odebírá z vnitřku zařízení, což snižuje interní teplotu. Ovšem odebrané teplo je potřeba někam předat: na zadní straně chladničky je kovová mřížka s tenkým potrubím, uvolňujícím teplo do okolního vzduchu. Kromě toho, že chladnička udržuje zeleninu, ovoce a další potraviny v chladu, ohřívá také částečně prostor kolem sebe. Tepelné čerpadlo dělá přesně totéž. Odebírá teplo ze zdroje (vzduchu, vody nebo země) a toto získané teplo se pak využívá k vytápění domu.

Různé typy

Různé typy tepelných čerpadel se rozlišují podle zdroje a systému, používaného k distribuci tepla.

1. Venkovní vzduch jako zdroj

  • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch: Teplo se získává z venkovního vzduchu a pomocí tepelného výměníku se převádí do teplejšího vzduchu. Tento ohřátý vzduch je poté systémem s nuceným oběhem vzduchu (ventilátorem a potrubní sítí) distribuován po celém domě.
  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda: I zde je jako zdroj využíván venkovní vzduch, ale extrahované teplo se přenáší do vodního okruhu, který lze využít pro podlahové topení, radiátory a teplou užitkovou vodu.

Náklady na instalaci tepelných čerpadel se vzdušným zdrojem jsou nižší než u jiných systémů, ale mají jednu nevýhodu: účinnost systému se snižuje v případě, že je venkovní vzduch příliš studený. Vzduchové systémy se používají převážně v mírných klimatických pásmech a nejsou vhodné pro oblasti s dlouhými, chladnými zimami.

2. Země jako zdroj

V tomto případě se teplo se získává ze země a převádí se do teplé vody. Jde o tepelné čerpadlo země/voda. Teplota půdy zůstává v průběhu celého roku mnohem stabilnější, takže účinnost tohoto systému je vyšší, a to i během studené zimy. Můžeme rozlišit dva typy systémů: horizontální a vertikální zemní tepelné výměníky.

  • Horizontální zemní výměník tepla: V určité hloubce (např. 1,5 m) pod úrovní terénu v zahradě je instalováno flexibilní PE potrubí. Tato uzavřená smyčka pak předává teplo tepelnému čerpadlu. Potřebná plocha půdy je mnohem větší než prostor, který se vyhřívá, takže tento systém není vhodný pro menší městské zahrady.
  • Vertikální zemní výměník tepla: Do země je vyvrtán jeden nebo více vertikálních otvorů. V každém otvoru je instalováno jedno sestupné a jedno vzestupné PE potrubí, tvořící uzavřenou smyčku. Kapalný roztok v PE potrubí odvádí teplo ze země a přenáší ho do tepelného čerpadla.

Takový systém lze použit v zemi, která má omezenou plochu, ale je samozřejmě navíc nutné provést vrty.

Vzhledem k tomu, že chladnější vracená voda může snížit teplotu země, může účinnost tohoto systému ke konci topné sezóny začít klesat. V případě, že teplota země klesne příliš, říká se o ní, že je vyčerpána. Je třeba najít správnou rovnováhu mezi extrakcí tepla ze země v zimě a přirozeným zahřátím země v létě. Lze toho dosáhnout také tím, že se v létě funkce tepelného čerpadla obrátí: chladí dům a přebytečné teplo převádí do země.

3. Voda jako zdroj

  • Jako zdroj tepla lze také využít vodní plochy nebo, ještě lépe, podzemní vody. V rozumné vzdálenosti od sebe se v zemi vyvrtají dvě studny. Na rozdíl od vertikálního systému země/voda, zde jde o otevřený systém.

Podzemní voda je z první studny čerpána do tepelného čerpadla. Teplo se přenáší do tepelného výměníku a chladnější vracená voda se pak vypouští do druhé studny. Je-li třeba, lze tento systém v létě reverzovat a chladnější podzemní vodu z druhé studny použít pro chlazení domu. Přebytečné teplo se pak uloží v první studni.

Při výběru tepelného čerpadla požádejte o radu svou instalační firmu.

Fotolia-warmtepomp

Základní ilustrace tepelného čerpadla vzduch/voda.