Pro bezpečnou a zdravou pitnou vodu

Voda je hlavní chemická složka našeho těla a tvoří asi 60 procent naší tělesné hmotnosti, přičemž na vodě je závislý každý systém našeho těla. Voda například vyplavuje toxiny z životně důležitých orgánů, nese živiny našim buňkám a zajišťuje vlhké prostředí pro ušní, nosní a krční tkáně.

Pitná voda pochází z různých zdrojů, jako jsou veřejné vodovody, vlastní studny nebo balená voda. Chuť pitné vody se na různých místech liší v závislosti na minerálních látkách, které se ve vodě rozpouští, když je v podzemí. Pitná voda by v ideálním případě měla mít příjemnou chuť a být čirá, osvěžující, bezbarvá a bez zápachu.

Jak zdůrazňuje WHO, kvalita pitné vody výrazně ovlivňuje lidské zdraví. Vysoká kvalita, bezpečnost a dostatek pitné vody jsou nezbytné pro náš každodenní život, pro pití a přípravu jídla. Používáme ji také k mnoha jiným účelům, jako je praní, čištění, hygiena nebo zalévání našich rostlin.

Evropská unie má za sebou více než třicetiletou historii strategie ochrany pitné vody

Tato politika EU zajišťuje, že vodu, určenou pro lidskou spotřebu, lze bezpečně celoživotně konzumovat, což představuje vysokou úroveň ochrany zdraví.

V roce 1998 vstoupila v platnost evropská směrnice o pitné vodě 98/83/ES, stanovující normy pro kvalitu pitné vody v místě použití (tj. např. v kohoutku domácích rozvodů vody). Tato směrnice harmonizuje kvalitu pitné vody v celé Evropské unii, s přechodným obdobím 15 let, během nichž mají být do národních právních předpisů implementovány mezní hodnoty kovů, jako jsou slitiny mědi.

Pro zajištění hygienické bezpečnosti pitné vody formalizovaly v roce 2011 čtyři členské státy EU (Francie, Německo, Nizozemí a Spojené království) – známé jako 4MS – opatření pro společnou práci na tomto důležitém aspektu regulačních rámců.

15 let výzkumů

Dnes se pro přepravu bezpečné a zdravé pitné vody do našich domovů a podniků běžně používá asi dvacet slitin mědi. Měděný průmysl neustále různé slitiny testuje na jejich kompatibilitu s novými požadavky EU a upravuje chemické složení výsledných slitin.

Nové slitiny se v současné době testují a předkládají ke schválení a publikaci skupině 4MS, která odsouhlasí publikaci dokumentů veřejnosti po jejich plném schválení.