Publikace

The Drinking Water Directive: ECI's Contribution

The European Copper Institute (ECI) strongly supports measures that help to improve the quality of water intended for human consumption. ECI therefore is in favour of EU-wide standards that help understanding and reduce sources of chemical and/or biological contamination in drinking water systems. This document outlines three main topics to be addressed in this context.

 Stáhnout dokument

Effects Based Methods for metals under the Water Framework Directive

Effects Based Methods are a promising new tool, and are considered for use under the Water Framework Directive. Effects Based Methods are a holistic approach which could assess the risks of chemical substances more accurately. Substances are grouped by their mode of action, and specific methods are subsequently developed based on this mode of action to establish a trigger value. This allows for regulating substances with the same mode of action.

This report evaluates the use of 13 Effects Based Methods that might be considered for regulating metals under the Water Framework Directive. Each Effects Based Method was evaluated with respect to three criteria that are critical when considering such methods for regulatory use. These criteria include specificity, sensitivity (to metals and to other classes of toxicants), and the link to higher levels of biological organisation.

The evaluation concludes that that each of the available methods has at least one significant limitation. Therefore, Effects Based Methods are today not well suited for regulating metals under the Water Framework Directive. Additionally, since metals are easily and routinely measured, the added benefit of developing Effects Based Methods for metals is unclear. Instead, it is recommended to further focus on developing bioavailability models for metals mixtures. Such models would be a more practical and cost-effective tool to assess metals under the Water Framework Directive in a holistic way.

 Stáhnout dokument

Will commercial grades of copper become hard (like steel) if they are cooled rapidly after heating?

No. Copper is not susceptible to precipitation hardening.

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty.
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn)

With respect to the MOD Defence Standard 02-879 Part 2 Forgings, what do the terms Class 1, Class 2, Class 3 and Class 4 mean?
  • Class 1 is a forging whose failure would lead to uncontrollable flooding, the total immobilisation of the vessel or serious harm to personnel.(e.g. First Level systems in submarines).
  • Class 2 is a forging whose failure would lead to severe but controllable flooding, the serious disruption of weapon systems, main propulsion machinery, or its attendant auxillaries, including generators
  • Class 3 is a forging whose failure does not constitute an immediate, significant hazard.
  • Class 4 is a forging which is used for forging stock only.
Mohu provést ve svém domku domovní vodovod měděnými trubkami, pokud chci vodu odebírat z vlastní studny?

Možné to je, ale musíte si nechat u této pitné vody přeměřit hodnotu pH, která by měla být stabilní v rozmezí 6,5 až 9,5 a dále obsah CO2 (celkový), který by neměl být vyšší než 44 mg/l. (Voda by také měla splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 mmol/l a neměla by být jinak agresivní). Pokud ale je hodnota pH vyšší než 7,4, pak je zajištěn bezpečný provoz měděných trubek bez ohledu na ostatní parmetry.