Publikace

clear search

Zajímavosti o mědi

V celé historii civilizace byla měď nevyhnutelná. Dávná touha lidstva rozšiřovat hranice poznání trvale zvětšovala možnosti použití mědi a jejích slitin. V současném světě je využívaná ve stavitelství, instalacích, při výrobě a dodávkách energie, při výrobě motorů a elektronického vybavení a ve všech formách dopravy.

 Stáhnout dokument

Zaujímavosti o medi

V celej histórii civilizácie bola meď nevyhnutná. Dávna túžba ľudstva rozširovať hranice poznania trvale zväčšovala možnosti použitia medi i jej zliatin. V súčasnom svete je využívaná v staviteľstve, inštaláciách, pri výrobe i dodávke energie, pri výrobe motorov a elektronického vybavenia a vo všetkých formách dopravy.

 Stáhnout dokument

Dešťové okapy

Podle průzkumpu provedeného mezi profesionály z oblasti stavebnictvi se velká většina soukromniků zajimá o využiti mědi pro okapy.

 Stáhnout dokument

Lze měď použít na fasádach?

Ano, měděné fasády se výborně hodí na dynamické, moderní a promyšlené dominanty moderního města. Měď je přírodní materiál, takže se dá jednoduše použít s ostatními podobnými stavebními materiály, jako je kámen, cihla, sklo a dřevo. Jelikož většina fasádních systémů je montovaná z prefabrikátů, minimalizuje se tak práce na staveništi, takže provedení fasády je rychlé a efektivní.

Existuje několik fasádních systémů používajících měď, ale všechny mají jedno společné – splňují vysoké technické, estetické a ekonomické požadavky, které jsou kladeny na tento typ výrobků.

Systémy jsou k dostání v různých povrchových úpravách – jako patinované (živá zelená patina), jako oxidovaná hnědá a přírodní lesklá měď. Některé části mohou být vyrobeny i ze slitin mědi, jako je bronz a mosaz.

Předpatinovaná měď - nepostradatelný materiál pro památkovou péči

Používání mědi ve stavitelství se zakládá na staré tradici. Již před staletími uměli významní stavební mistři ocenit vynikající technické vlastnosti tohoto materiálu, jeho nepřekonatelnou dlouhověkost a optickou zvláštnost jeho zářivě zelené patiny, která se v průběhu času tvoří na povrchu.

 Stáhnout dokument

Pro jaké typy klecí se slitiny mědi používají?

Slitiny mědi lze použít pro běžné typy klecí, jakož i jiné budoucí, nákladově efektivní konstrukce a aplikace. Dnes mohou nahradit kulaté HDPE klece a čtvercové ocelové klece s platformou i bez ní. V současné době se provádí zkoušky s klecemi Aquapod 3600 a OCAT s měděnou sítí a ponorná klec Ocean Spar 3000 je ve stádiu přípravy prototypu.

Lze v architektuře využít slitiny mědi?

Ano, jsou k dispozici mosazné a bronzové slitiny.

Lze zabránit patinaci mědi?

Použití nátěru se nedoporučuje, zejména, pokud jde o velké plochy. Nátěr bude po dobu životnosti střechy vyžadovat pravidelnou údržbu.

Měď je…

Měď hraje velkou roli ve vývoji lidské civilizace. K modernímu životu je nepostradatelná, přivádí do našich domovů a měst elektrický proud a čistou vodu, přispívá k udržovatelnému vývoji. A kromě toho, je i nepostradatelná k životu.

 Stáhnout dokument

Jaké povrchy dokáže měď nabídnout?

Lesklá měď, předoxidovaná měď a předpatinovaná měď.

Jaký je minimální sklon střechy pro tradiční měděnou krytinu?

Při pokrývání pomocí stojatých drážek se používají pruhy měděných plechů, které jsou umístěny kolmo na okapovou hranu (tedy souběžně se sklonem střechy), a jsou k sobě připojovány dvojitými stojatými drážkami. Tato metoda se aplikuje u střech se spádem větším než 6-7 %.

Při pokrývání na latě, podobně jako v případě pokrývání pomocí stojatých drážek, se používají pruhy z měděné-ho plechu. Ty však nejsou fixované navzájem, nýbrž se připevují na latě, přibité nebo přišroubované k podkladu krytiny souběžně ve směru spádu a to pomocí příponek tvaru U, umístěných pod latěmi. Latě se pak překrývají krycím plechem.Tento způsob pokrývání lépe zabraňuje prostupu vody, neboť jsou spoje umístěny výše. Je použitelný už při 3 % spádu střechy.