Publikace

clear search

Zajímavosti o mědi

V celé historii civilizace byla měď nevyhnutelná. Dávná touha lidstva rozšiřovat hranice poznání trvale zvětšovala možnosti použití mědi a jejích slitin. V současném světě je využívaná ve stavitelství, instalacích, při výrobě a dodávkách energie, při výrobě motorů a elektronického vybavení a ve všech formách dopravy.

 Stáhnout dokument

Zaujímavosti o medi

V celej histórii civilizácie bola meď nevyhnutná. Dávna túžba ľudstva rozširovať hranice poznania trvale zväčšovala možnosti použitia medi i jej zliatin. V súčasnom svete je využívaná v staviteľstve, inštaláciách, pri výrobe i dodávke energie, pri výrobe motorov a elektronického vybavenia a vo všetkých formách dopravy.

 Stáhnout dokument

Ztvrdne měď při dlouhodobém skladování?

Měď během skladování neztvrdne; nemá danou dobu skladovatelnosti.

Měď je…

Měď hraje velkou roli ve vývoji lidské civilizace. K modernímu životu je nepostradatelná, přivádí do našich domovů a měst elektrický proud a čistou vodu, přispívá k udržovatelnému vývoji. A kromě toho, je i nepostradatelná k životu.

 Stáhnout dokument

Jaké hodnoty elektrické vodivosti lze získat u odlitků vysoce čisté mědi? Jsou srovnatelné s hodnotami u zpracované (tažené, tepané) mědi?

Obecně platí, že hodnoty mezinárodní normy žíhané mědi (IACS), jsou nižší, než u zpracované mědi, v důsledku přítomnosti malého procenta plynné pórovitosti a malého procenta nečistot, jako je železo.  Je zaručena hodnota 93% IACS, ale při velmi nízké pórovitosti a velmi čistém měděném šrotu (jako např. z přípojnic), lze dosáhnout hodnoty až do 102% IACS.

Které slitiny mědi lze použít pro návrh pružin?

Měděný pás a drát lze vyrábět v kombinaci vysoké meze pružnosti a dobré odolnosti proti korozi, takže jsou ideální volbou pro pružiny. Hlavní skupiny slitin jsou:

  • Fosforový bronz, typicky CW451K (PB102) s mezí kluzu asi 500 N/mm2.
  • Niklové stříbro, typicky CW409J (NS106).Je stříbrné barvy a má vynikající odolnost proti zmatnění.
  • Beryliová měď CW100C (CB101). Tato slitina se používá tam, kde je potřeba velmi vysoká mez kluzu (větší než 1000 N/mm2). Tyto slitiny jsou drahé a pro většinu průmyslových aplikací bude vyhovující fosforový bronz.

Užitečnou normou je BS EN 1654:1998 (Měď a slitiny mědi. Pásky pro pružiny a konektory).