Publikace

clear search

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty.
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn)

Mohu provést ve svém domku domovní vodovod měděnými trubkami, pokud chci vodu odebírat z vlastní studny?

Možné to je, ale musíte si nechat u této pitné vody přeměřit hodnotu pH, která by měla být stabilní v rozmezí 6,5 až 9,5 a dále obsah CO2 (celkový), který by neměl být vyšší než 44 mg/l. (Voda by také měla splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 mmol/l a neměla by být jinak agresivní). Pokud ale je hodnota pH vyšší než 7,4, pak je zajištěn bezpečný provoz měděných trubek bez ohledu na ostatní parmetry.

Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v TZB?

Nemůže, rozvody plynu se musejí pájet natvrdo, podlahové vytápění natvrdo, horkovodní vytápění (nad 110 °C) natvrdo, chladící zařízení natvrdo, a topný olej také natvrdo.

Jak dlouho se měděná potrubí používají?

Prvním doloženým použitím mědi pro dopravu vody je vodovod v Abúsíru v Egyptě, datovaný až do 2750 př. n.l. a stále zachovaný v dobrém stavu. Měděné trubky a nádrže na vodu byly široce používány Římany – příklady lze nalézt na archeologickém nalezišti Herculaneum, zničeném erupcí Vesuvu v r. 79 n.l. Měď se v Evropě a Severní Americe začala znovu používat na počátku minulého století.

Můžeme použít pro rozvody vody, vytápění a plynu jakékoliv měděné trubky?

Ne, pro rozvody vody, vytápění a plynu můžeme použít pouze měděné trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057. Z hlediska pevnosti a tvárnosti se prodávají jako měkké R220, polotvrdé (R250) a tvrdé (R290).

Zajímavosti o mědi

V celé historii civilizace byla měď nevyhnutelná. Dávná touha lidstva rozšiřovat hranice poznání trvale zvětšovala možnosti použití mědi a jejích slitin. V současném světě je využívaná ve stavitelství, instalacích, při výrobě a dodávkách energie, při výrobě motorů a elektronického vybavení a ve všech formách dopravy.

 Stáhnout dokument

Zaujímavosti o medi

V celej histórii civilizácie bola meď nevyhnutná. Dávna túžba ľudstva rozširovať hranice poznania trvale zväčšovala možnosti použitia medi i jej zliatin. V súčasnom svete je využívaná v staviteľstve, inštaláciách, pri výrobe i dodávke energie, pri výrobe motorov a elektronického vybavenia a vo všetkých formách dopravy.

 Stáhnout dokument

10 dobrých důvodů proč použít měď

Rozhodnout jednou a navždy! 10 dobrých důvodů, proč používat měď v TZB.

 Stáhnout dokument

ABECEDA Instalace měděných trubek

Príručka, ako odborne používať DVD vo vyučovaní.

 Stáhnout dokument

Gütegemeinschaft Kupferrohr e. V.

ZNAČKA KVALITY měděných trubek, tvarovek a instalačího materiálu – produkty označené značkou kvality “Gütegemeinschaft” musí splňovat další, přísnější normy, jejich dodržování je navíc nezávisle ověřováno.

 Stáhnout dokument

Lze chromovanou měděnou trubku tvarovat do oblouku?

Ano, opatrně a správným postupem.

Lze na instalace pitné vody použít olovnaté pájky?

Ne.