Publikace

Je možné provést měděnými trubkami rozvod k solárnímu ohřevu vody?

Ano, je to možné, pro solární ohřev vody jsou měděné trubky tím nejvhodnějším materiálem.

Je možné tepelně ošetřit hliníkový bronz CW307G (CA104), aby došlo ke zlepšení odolnosti proti korozi?

Ano, toto popisuje obr. standard 02-833. U tažených tyčí a profilů velikosti 40 mm a méně se provádí žíhání na 740 °C plus nebo minus 20 °, následované chlazením vzduchem. Toto povinné tepelné ošetření eliminuje stavy, které by mohly vést v mořské vodě k selektivní korozi.

Je vzdálenost uchycení měděných trubek ke stavební konstrukci stejná jako u plastových trubek?

Vzdálenosti mezi jednotlivými uchyceními měděných trubek se volí u měděných trubek větší, než u plastových, protože měděné trubky jsou pevné a neprověšují se. Měděný rozvod tím působí esteticky příznivě.

Jenom čistá měď má antimikrobiální účinky?

Ne, slitiny mědi mají též tuto schopnost. Testy se prováděli s čistou mědí, mosazí, bronzem, slitinami měď-niklu a měď-nikl-zinku (někdy se též označuje jako nikl-stříbro pro svou zářivě bílou barvu, přestože vůbec neobsahuje stříbro). Slitiny s vyšším obsahem mědi ničí organismy rychleji.

Jsou antimikrobiální měděné povrchy potažené?

Ne, antimikrobiální vlastnost mědi je vlastní kovu.  V zájmu zachování antimikrobiální účinnosti se nesmí používat oleje, vosky, lesky, laky ani jiné nátěrové hmoty.

Jsou euromince 1, 2 a 5 centů z čisté mědi?

Ne, jsou vyrobeny z oceli, opatřené tenkou vrstvou mědi.

Pokrývání budov mědí

Účelem publikace je vzbudit zájem o měď, objasnit její jednotlivé vynikající vlastnosti a vyvrátit nesprávné, mylně zafixované názory, které by mohly brzdit použití mědi v širším okruhu.

 Stáhnout dokument

Jsou měděné trubky a jejich spoje, použité pro rozvod plynu dostatečně požárně odolné?

Ano, měděné trubky, měděné tvarovky a jejich spoje jsou požárně odolné. Spolehlivě (a s rezervou) vyhovují požadavku odolnosti proti vysokým teplotám, t.j. vydrží bez problémů teplotu 650 °C po dobu 30 minut.

Jsou měděné trubky vhodné pro rozvody pitné vody?

Měděné trubky jsou vhodné pro rozvod pitné vody studené i teplé. Mají vysokou životnost, nevytvářejí se v nich inkrusty a ani usazeniny. Nedochází v nich k přemnožení bakterií ve vodním obsahu, tak jako u trubek z jiných materiálů. Je tomu tak proto, že měď  potlačuje rozvoj bakterií a také proto, že v měděných trubkách nejsou usazeniny, které jsou živnou půdou pro tyto bakterie.

Jsou pro zvýšení energetické účinnosti klimatizací nezbytné malé průměry trubek?

Ne. Energetické účinnosti systému lze dosáhnout běžnými trubkami (např. s průměrem trubky 3/8 palce), jednoduše použitím více trubek; tím se zvýší plocha povrchu, který je pro přenos tepla k dispozici. Nevýhodou je nicméně zvýšená hmotnost materiálu trubek a žeber, jakož i zvýšení objemu chladiva. Obecně platí, že čím se použije větší průměr trubky, tím musí být výměník větší, aby dosáhl stejného výkonu a energetické účinnosti, které by bylo možné dosáhnout v kompaktnějším systému s menšími průměry trubek.

Jsou u třídy 1 a třídy 2 výkovků, vyrobených dle obr. standardu 02-879 část 2, přípustné opravy svařováním?

Náprava vad svařováním není u výkovků třídy 1 a 2 povolena.

Kde je měď v osobních a nákladních automobilech použita?

Systém kabelových svazků z vysoce čisté mědi vede proud z baterie celým vozidlem k zařízením, jako jsou světla, centrální zamykání, palubní počítače a satelitní navigační systémy. V mnoha vozidlech se také používají elektrické motory, které jsou navinuty vysoce vodivými dráty. Průměrné auto obsahuje asi 1 km vodičů.