Publikace

Why is copper so efficient in heat exchanger applications?

Because the thermal conductivity is so high – it is 23 times better than stainless steel or titanium and 1.6 times better than aluminum.

Která třída mědi se používá pro trubky brzd automobilů?

Pro trubky brzd automobilů se používají měděné a měď-niklové trubky, vzhledem k jejich dobré odolnosti vůči únavě a korozi (zejména proti soli na silnicích), kde ztráta kapaliny může být katastrofální. Vzhledem k jejich tvárnosti je lze snadno nasadit; jsou standardním vybavením mnoha automobilů, požárních vozů, vojenských vozidel, stavebních strojů a jiných těžkých vozidel.

Které látky by se neměly rozvádět měděnými trubkami?

Měděnou trubkou se nesmí přenášet acetylén, chlór, fosgen, sirovodík, amoniak, chlorovodík a oxid siřičitý.

What is the history of copper tubes with aluminium fins?

Condenser coils with round copper tubes and aluminium fins have been a winning combination for ACR coils for many years. Manufacturers enjoy the assembly advantages provided by these components while technicians find it easy to join and repair copper tubing in the field. More importantly, this well established technology has a proven record of durability in the field resulting in a high level of customer satisfaction.

Které patogeny může měď zabít?

Odborná literatura uvádí schopnost mědi zabít nebo inaktivovat mnoho různých druhů škodlivých bakterií, plísní a virů, včetně:

 • Adenovirus
 • Aspergillus niger
 • Clostridium difficile
 • E. coli O157:H7
 • Chřipka A (H1N1)
 • Legionella pneumophila
 • Listeria monocytogenes
 • MRSA (včetně E-MRSA)
 • Poliovirus
 • Salmonella enteritidis
 • VRE
Které slitiny mědi lze použít pro návrh pružin?

Měděný pás a drát lze vyrábět v kombinaci vysoké meze pružnosti a dobré odolnosti proti korozi, takže jsou ideální volbou pro pružiny. Hlavní skupiny slitin jsou:

 • Fosforový bronz, typicky CW451K (PB102) s mezí kluzu asi 500 N/mm2.
 • Niklové stříbro, typicky CW409J (NS106).Je stříbrné barvy a má vynikající odolnost proti zmatnění.
 • Beryliová měď CW100C (CB101). Tato slitina se používá tam, kde je potřeba velmi vysoká mez kluzu (větší než 1000 N/mm2). Tyto slitiny jsou drahé a pro většinu průmyslových aplikací bude vyhovující fosforový bronz.

Užitečnou normou je BS EN 1654:1998 (Měď a slitiny mědi. Pásky pro pružiny a konektory).

Které tvarovky jsou určeny pro měkké a tvrdé pájené spoje?

Pro měkké a tvrdé pájené spoje používáme tvarovky vyrobené podle ČSN EN 1254-1

What is the main advantage of small diameter tubes for the design of air conditioner coils?

Smaller diameter tubes allow for more effective heat transfer.

What is the melting point of copper?

1083°C

What is the minimum pitch for long strip copper roofing?

3 degrees.

Jak může měď pomoci proti šíření infekce?

Patogeny mohou přežívat na povrchu a být infekčními po celé hodiny, dny, i měsíce, poskytujíc tak zdroj infekce, která se může přenést dotykem. Patogeny jednoduše nemohou přežít na měděném povrchu. Měď může zablokovat řetězec šíření infekce, což zlepšuje hygienu spolu s pravidelným čištěním.

What is the minimum pitch for traditional copper roofing?

1 degree, using batten rolls.