Publikace

Kde jinde se dá antimikrobiální měď použít?

Antimikrobiální měděné slitiny mohou být materiálem často používaných povrchů v nemocnicích, domech důchodců, školách, tělocvičnách, dopravních prostředcích a veřejných budovách.

Když bylo ke spojování měděných trubek použito tavidlo, musí se potrubí potom vypláchnout?

Ano, jakékoli tavidlo uvnitř potrubí se po dokončení spojů musí odstranit.

Kolik slitin mědi je zatím pro vodní farmy k dispozici?

Tři. Jsou to: měď-zinek, měď-nikl a měď-křemík.

Kolik stojí klece ze slitiny mědi?

Přesné náklady na používání měděné slitiny na vodních farmách závisí na mnoha faktorech, jako je velikost klecí, transport materiálu na místo sestavení a poté klecí na místo farmy.

Ve výsledku jsou celkové náklady kompenzovány dlouhodobými úsporami nákladů, spojených s delší dobou životnosti, snížením ztrát ryb, menší údržbou atd.

Která třída mědi se používá pro trubky brzd automobilů?

Pro trubky brzd automobilů se používají měděné a měď-niklové trubky, vzhledem k jejich dobré odolnosti vůči únavě a korozi (zejména proti soli na silnicích), kde ztráta kapaliny může být katastrofální. Vzhledem k jejich tvárnosti je lze snadno nasadit; jsou standardním vybavením mnoha automobilů, požárních vozů, vojenských vozidel, stavebních strojů a jiných těžkých vozidel.

Které látky by se neměly rozvádět měděnými trubkami?

Měděnou trubkou se nesmí přenášet acetylén, chlór, fosgen, sirovodík, amoniak, chlorovodík a oxid siřičitý.

Informace pro projektanty - Novinky v ochraně proti legionelám

V současné době se legionelly znovu vrátily do ohniska veřejného zájmu díky zprávám v médiích o dočasném uzavření veřejných budov kvůli onemocněním a úmrtím, způsobeným těmito choroboplodnými bakteriemi.

 Stáhnout dokument

Které patogeny může měď zabít?

Odborná literatura uvádí schopnost mědi zabít nebo inaktivovat mnoho různých druhů škodlivých bakterií, plísní a virů, včetně:

 • Adenovirus
 • Aspergillus niger
 • Clostridium difficile
 • E. coli O157:H7
 • Chřipka A (H1N1)
 • Legionella pneumophila
 • Listeria monocytogenes
 • MRSA (včetně E-MRSA)
 • Poliovirus
 • Salmonella enteritidis
 • VRE
Které slitiny mědi lze použít pro návrh pružin?

Měděný pás a drát lze vyrábět v kombinaci vysoké meze pružnosti a dobré odolnosti proti korozi, takže jsou ideální volbou pro pružiny. Hlavní skupiny slitin jsou:

 • Fosforový bronz, typicky CW451K (PB102) s mezí kluzu asi 500 N/mm2.
 • Niklové stříbro, typicky CW409J (NS106).Je stříbrné barvy a má vynikající odolnost proti zmatnění.
 • Beryliová měď CW100C (CB101). Tato slitina se používá tam, kde je potřeba velmi vysoká mez kluzu (větší než 1000 N/mm2). Tyto slitiny jsou drahé a pro většinu průmyslových aplikací bude vyhovující fosforový bronz.

Užitečnou normou je BS EN 1654:1998 (Měď a slitiny mědi. Pásky pro pružiny a konektory).

Které tvarovky jsou určeny pro měkké a tvrdé pájené spoje?

Pro měkké a tvrdé pájené spoje používáme tvarovky vyrobené podle ČSN EN 1254-1

Jak může měď pomoci proti šíření infekce?

Patogeny mohou přežívat na povrchu a být infekčními po celé hodiny, dny, i měsíce, poskytujíc tak zdroj infekce, která se může přenést dotykem. Patogeny jednoduše nemohou přežít na měděném povrchu. Měď může zablokovat řetězec šíření infekce, což zlepšuje hygienu spolu s pravidelným čištěním.

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

 Stáhnout dokument