Publikace

Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v TZB?

Nemůže, rozvody plynu se musejí pájet natvrdo, podlahové vytápění natvrdo, horkovodní vytápění (nad 110 °C) natvrdo, chladící zařízení natvrdo, a topný olej také natvrdo.

Jak dlouho se měď používá v zemědělství?

První zaznamenané použití bylo v roce 1761, kdy bylo zjištěno, že namočení sadbových zrn ve slabém roztoku síranu měďnatého zablokuje napadení houbami při klíčení.

Kvalita elektrické energie3.1.1

Harmonické- Kondenzátory v prostředích s vyšším obsahem harmonických

 Stáhnout dokument

What kind of cleaning do copper alloy cages require?

On average, copper alloy cages must be cleaned approximately once or twice a year, which is significantly fewer than traditional cages, over a service life.

Jak dlouho se měděná potrubí používají?

Prvním doloženým použitím mědi pro dopravu vody je vodovod v Abúsíru v Egyptě, datovaný až do 2750 př. n.l. a stále zachovaný v dobrém stavu. Měděné trubky a nádrže na vodu byly široce používány Římany – příklady lze nalézt na archeologickém nalezišti Herculaneum, zničeném erupcí Vesuvu v r. 79 n.l. Měď se v Evropě a Severní Americe začala znovu používat na počátku minulého století.

Můžeme použít pro rozvody vody, vytápění a plynu jakékoliv měděné trubky?

Ne, pro rozvody vody, vytápění a plynu můžeme použít pouze měděné trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057. Z hlediska pevnosti a tvárnosti se prodávají jako měkké R220, polotvrdé (R250) a tvrdé (R290).

Jak lze bronzová díla chránit proti korozi, pokud jsou umístěna venku?

Lze použít laky, leštění voskem, nebo obojí.