Publikace

Are small diameter tubes necessary for increasing the energy efficiency of air conditioners?

No. The system energy efficiency can also be achieved with conventional tubes (such as 3/8 inch diameter tubes) simply by using more tubes and thereby increasing the surface area available for heat transfer. Nevertheless, a penalty is paid in terms of the increased weight of tube material and fin material as well as increased refrigerant volume. In general, if larger diameter tubes are used then a larger coil size is necessary to achieve the same performance and energy efficiency that could be achieved in a more compact system with smaller diameter tubes.

Are the 1, 2 and 5 Cent Euro coins pure copper?

No, they are made from steel coated with a thin layer of copper.

Are weld repairs permissible on Class1 and Class 2 Forgings produced to Def Stan 02-879 Part 2?

The rectification of defects by welding is not permitted on Class 1 and Class 2 forgings.

Can chrome plated copper tube be formed into a bend?

Yes, with care and the correct procedure.

Can copper alloys be used for architecture?

Yes, brass and bronze alloys are available.

Can leaded solders be used on drinking water installations?

No.

Can patination of the copper be prevented?

Applying a lacquer is not recommended, particularly when large areas are considered. Lacquers will require regular maintenance over the life of the roof.

Biologické znečištění je v chovu ryb hlavním problémem. Eliminují slitiny mědi všechno biologické znečištění?

Sítě ze slitiny mědi přirozeně potlačují biologické znečištění, čímž se zlepší průtok a cirkulace vody, ale problém zcela neodstraní. Pokud se použijí ve vhodných podmínkách, vykazují měděné slitiny velmi malé mikroznečištění a žádné makroznečištění během servisního cyklu, který vyžaduje očištění sítí jen jednou nebo dvakrát za rok.

Byla měď testována v klinických studiích?

Ano, ve studiích v nemocnicích po celém světě antimikrobiální plochy mědi prokázaly, že mají o více než 90% menší znečištění než běžné dotykové plochy.  Testy proběhly nebo probíhají v Číně, Francii, Německu, Řecku, Japonsku, Španělsku, Jižní Africe, Chile a USA.

Kromě toho bylo ve vícestřediskové studii v USA, financované ministerstvem obrany, prokázáno, že antimikrobiální měděné povrchy snižují u pacienta o 58% riziko získání infekce, spojené s poskytováním zdravotní péče.

Does copper harden when stored for long periods of time?

Copper will not harden during storage; it does not have a shelf life.

Co dává slitinám mědi jejich vlastnosti, bránící znečištění?

Při vystavení mořské vodě vzniká časem na povrchu film oxidů. V této době je zvláště nutné zabránit dlouhodobému vystavení znečištěné nebo stojaté mořské vodě, protože vystavení sulfidům může tvorbu tohoto filmu ohrozit. Jakmile se této povrchové ochrany dosáhne, poskytuje optimální ochranu proti korozi.

Co je hlavní výhodou malých průměrů trubek při konstrukci výměníků klimatizace?

Menší průměr trubek umožňuje účinnější přenos tepla.