Publikace

Co je hlavní výhodou malých průměrů trubek při konstrukci výměníků klimatizace?

Menší průměr trubek umožňuje účinnější přenos tepla.

Co je Nordic Gold (nordické zlato)?

Slitina s 89% mědi, 5% hliníku, 5% zinku a 1% cínu. Tuto slitinu používají mince 10, 20 a 50 eurocentů.

Co je směs Bordeaux?

Když francouzský vědec Millardet hledal lék na plísněmi napadené vinice ve francouzském Bordeaux, náhodou si všiml, že ty vinice, které hraničí se silnicí a které byly pomazány pastou ze síranu měďnatého a vápna ve vodě, aby byly hrozny neatraktivní pro kolemjdoucí, se zdály plísní méně napadené. Toto pozorování vedlo k experimentům se směsí síranu měďnatého, vápna a vody, a v roce 1885 Millardet oznámil světu, že našel lék na obávané plísně. Ten se stal známý jako směs Bordeaux a zahájil věk ochranných postřiků.

Co se rozumí pod pojmem "antimikrobiální"?

“Antimikrobiální” je schopnost látky zabít nebo inaktivovat mikroorganismy jako jsou bakterie, houby (včetně plísní) a viry.

Člověk využívá přirozené antimikrobiální vlastnosti mědi již od úsvitu civilizace.  V mnoha vědeckých studiích, provedených v průběhu několika desetiletí, bylo jasně prokázáno, že měď má rychlé a široké spektrum antimikrobiálních účinků proti některým z nejvíce toxických druhů bakterií, plísní a virů.

Co se rozumí pod pojmem "účinnější" přenos tepla?

Stejné nebo lepší výsledky lze dosáhnout s méně materiálem na trubky a žebra. Jinými slovy, méně materiálem je přeneseno více tepla. Méně trubek, více tepla! Z technického hlediska lze výměníky s menším průměrem trubky navrhovat s vyšším “součinitelem prostupu tepla” oproti výměníku s větším průměrem trubek.

Lze chromovanou měděnou trubku tvarovat do oblouku?

Ano, opatrně a správným postupem.

Lze měď použít na fasádach?

Ano, měděné fasády se výborně hodí na dynamické, moderní a promyšlené dominanty moderního města. Měď je přírodní materiál, takže se dá jednoduše použít s ostatními podobnými stavebními materiály, jako je kámen, cihla, sklo a dřevo. Jelikož většina fasádních systémů je montovaná z prefabrikátů, minimalizuje se tak práce na staveništi, takže provedení fasády je rychlé a efektivní.

Existuje několik fasádních systémů používajících měď, ale všechny mají jedno společné – splňují vysoké technické, estetické a ekonomické požadavky, které jsou kladeny na tento typ výrobků.

Systémy jsou k dostání v různých povrchových úpravách – jako patinované (živá zelená patina), jako oxidovaná hnědá a přírodní lesklá měď. Některé části mohou být vyrobeny i ze slitin mědi, jako je bronz a mosaz.

Lze na instalace pitné vody použít olovnaté pájky?

Ne.

Pro jaké použití je každá z nich nejlepší?

Měď-zinek je vhodný pro systémy flexibilních síťových zábran.

Měď-nikl je vhodný pro tuhé (např. svařované) sítě.

Měď-křemík je vhodný tam, kde je potřeba pevná síť, nebo tam, kde mohou mít panely flexibilní připojení.

Pro jaké typy klecí se slitiny mědi používají?

Slitiny mědi lze použít pro běžné typy klecí, jakož i jiné budoucí, nákladově efektivní konstrukce a aplikace. Dnes mohou nahradit kulaté HDPE klece a čtvercové ocelové klece s platformou i bez ní. V současné době se provádí zkoušky s klecemi Aquapod 3600 a OCAT s měděnou sítí a ponorná klec Ocean Spar 3000 je ve stádiu přípravy prototypu.

Proč se měď a slitiny mědi používají k ražení mincí?

Měď se v mincích používá již od dávných dob, Římani takto měď široce používali. Důvody pro používání mědi jsou vynikající odolnost proti korozi, snadné lisování, dobrá elektrická vodivost pro automaty, antimikrobiální vlastnosti a snadná recyklace.

Prodávají se měděné trubky také s nějakými izolacemi, nebo se prodávají pouze trubky holé, bez izolací?

Měděné trubky se prodávají buďto jako holé, nebo s izolací proti agresivním vlivům, anebo s izolací tepelnou.