Publikace

Only 40% binding energy savings target for 2030 can deliver EU objectives for competitiveness, energy and climate

The Coalition for ENERGY SAVINGS, October 2013

 Stáhnout dokument

When flux has been used in jointing copper pipework do you have to flush the pipework afterwards?

Yes, any flux left inside the pipework must be removed after jointing is complete.

Je bezpečná měď, když inaktivuje mikroby?

Ano. Měděné, mosazové a bronzové povrchy jsou bezpečné, s dlouhou životností. Měď je stopovým prvkem pro lidský organismus spolu se zinkem a železem. Dospělí potřebují denní dávku 1mg pro uchování svého zdraví. Denní příjem mezi 1 a 11mg je pro organismus bezpečný. Potravinami obsahujícími ve větším množství měď jsou čokoláda, ořechy a semena. Vyrovnaná strava nám zabezpečuje dostatečný příjem mědi, takže se nedostatku mědi nemusíme obávat.

What are the major benefits of copper tubes for air conditioning applications?

Energy efficiency: reducing the diameter of copper tubes in coils provides an economical path to energy efficiency for air conditioning and refrigeration (ACR) products.

Less material: tube-diameter reduction results in more effective heat transfer and consequently smaller, lighter coils. Less tube and fin material could provide equivalent heat transfer or more heat transfer; or the same material could provide much more heat transfer.

Less refrigerant: a dramatic reduction in refrigerant volume is a further benefit of copper tubes.

Durability: coils made of copper tubes and aluminium fins (CTAF) or copper tubes and copper fins (CTCF) are durable and dependable. They set the industry standard for corrosion resistance and long, reliable service life.

Familiarity: tube suppliers, OEMs, mechanical systems engineers and HVAC contractors are all highly familiar with CTAF technology.  Up and down the value chain, the materials and processes are well understood.

Je možné pájet naměkko spoje trubek rozvodu radiátorového vytápění, pokud jsou uloženy v podlaze?

Ano je to možné, pokud jde o vytápění teplovodní (do 110 °C). Pro vytápění horkovodní (nad 110 °C) musí být tyto spoje provedeny pájením natvrdo, nebo lisováním. Pro rozvod otopné vody k radiátorům ale musí být trubky uloženy v tepelné izolaci správným způsobem – viz. montážní pokyny „Měděné trubky a tvarovky v technických zařízeních budov“, str. 18.

Při provádění rozvodu musí být vždy správným způsobem vyřešeny tepelné dilatace potrubí, aby nedocházelo k jeho zbytečnému namáhání osovými silami na tlak a na tah a tím i k namáhání jednotlivých spojů. Trubky teplovodního vytápění mohou být tedy spojovány pomocí měkkého pájení, tvrdého pájení, anebo lisováním vždy s tím, že musí být dodržena správná montážní technologie.
Nutno ale upozornit na to, že to, co bylo uvedeno, neplatí pro velkoplošné vytápění, např. podlahové, nebo stěnové vytápění. Tyto typy vytápění musí být prováděny podle pokynů výrobce, protože jsou dodávány jako systém. Požadavek zde je – všechny spoje provádět pájením natvrdo, nebo lisováním.

Je možné provést měděnými trubkami domovní rozvod plynu?

Ano, domovní rozvod plynu je možno provést měděnými trubkami a tvarovkami podle TPG 700 01.

Metals for Buildings - essential & fully recyclable

Due to their intrinsic properties, metals are widely used in the building and construction sector. They are a first choice material for structures, reinforcements, cladding, roofing, window frames, plumbing, heating equipment and many other applications. Metals can be found in old and historic buildings as well as in new, modern architecture.

 Stáhnout dokument

Je možné provést měděnými trubkami i podlahové vytápění?

Ano, je to možné. Je ale zapotřebí postupovat v souladu s návodem výrobců komponentů podlahového vytápění, provedeného měděnými trubkami.

Je možné provést měděnými trubkami rozvod k solárnímu ohřevu vody?

Ano, je to možné, pro solární ohřev vody jsou měděné trubky tím nejvhodnějším materiálem.

What copper/copper alloy may be used for vehicle radiators?

When good heat transfer is essential, as in vehicle radiators, copper and brass are excellent choices due to their high thermal conductivity and ease of brazing, especially in thin sheets.

Where is copper used in cars and trucks?

A high-purity copper wire harness system carries current from the battery throughout a vehicle to equipment such as lights, central locking, onboard computers and satellite navigation systems. Electric motors, which are wound with high conductivity wire, are also used in many vehicles. The average car contains about 1 km of wire.

Je možné tepelně ošetřit hliníkový bronz CW307G (CA104), aby došlo ke zlepšení odolnosti proti korozi?

Ano, toto popisuje obr. standard 02-833. U tažených tyčí a profilů velikosti 40 mm a méně se provádí žíhání na 740 °C plus nebo minus 20 °, následované chlazením vzduchem. Toto povinné tepelné ošetření eliminuje stavy, které by mohly vést v mořské vodě k selektivní korozi.