Publikace

What is the melting point of copper?

1083°C

What is the minimum pitch for long strip copper roofing?

3 degrees.

Jak může měď pomoci proti šíření infekce?

Patogeny mohou přežívat na povrchu a být infekčními po celé hodiny, dny, i měsíce, poskytujíc tak zdroj infekce, která se může přenést dotykem. Patogeny jednoduše nemohou přežít na měděném povrchu. Měď může zablokovat řetězec šíření infekce, což zlepšuje hygienu spolu s pravidelným čištěním.

What is the minimum pitch for traditional copper roofing?

1 degree, using batten rolls.

“Energy Efficiency First”: How to make it happen

The Coalition for ENERGY SAVINGS, May 2015

 Stáhnout dokument

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

 Stáhnout dokument