Publikace

Správná instalace tepelného solárního zařízení

Funkce a použití, komponenty, projektování, instalace, uvedení do provozu a údržba tepelného solárního zařízení.

 Stáhnout dokument

Kvalita elektrické energie8.3.2

Rozptýlená výroba a obnovitelné zdroje – Větrná energie

 Stáhnout dokument

Přechodový odpor, oteplení a ztráty elektrických spojů

Publikace sumarizuje charakteristické fyzikální vlastnosti elektrických spojů a kontaktů, hlavní zdroje ztrát elektrických okruhů, problémy provozní, přetížení a ohřevy ze zkratů.

 Stáhnout dokument

Předpatinovaná měď - nepostradatelný materiál pro památkovou péči

Používání mědi ve stavitelství se zakládá na staré tradici. Již před staletími uměli významní stavební mistři ocenit vynikající technické vlastnosti tohoto materiálu, jeho nepřekonatelnou dlouhověkost a optickou zvláštnost jeho zářivě zelené patiny, která se v průběhu času tvoří na povrchu.

 Stáhnout dokument

Příručka k projektování systému z měděných trubek v TZB

Příručka k projektování systémů z měděných trubek v technických zařízeních budov.

 Stáhnout dokument

Renovace panelových domů

Renovace vnitřních rozvodů v panelových domech měděnými trubkami – Voda – vytápění – plyn

 Stáhnout dokument

Snížení rizika infekcí ve zdravotnických zařízeních

Antimikrobiální role mědi na dotykových plochách – v současné době existují laboratorní a klinické důkazy, které podporují výměnu obvyklého dotykového zařízení a baterií v prostředí zdravotnických zařízení za vybavení s antimikrobiální mědí, díky které se sníží biologická zátěž a tím i riziko přenosu infekcí.

 Stáhnout dokument

Teplovodní cirkulační systémy

Výsledky výzkumů vzorků měděných trubek a tvarovek teplovodních cirkulačních systémů ukazují, že i u tohoto, běžné korozi zcela odolného materiálu by mohlo za jistých podmínek dojít k nežádoucím korozivním účinkům v nesprávně navrženém anebo nesprávně provedeném cirkulačním systému.

 Stáhnout dokument

Měď - Volba profesionálů

Jaká by měla být dobrá instalace? Informujte se v publikaci!

 Stáhnout dokument

Měď je…

Měď hraje velkou roli ve vývoji lidské civilizace. K modernímu životu je nepostradatelná, přivádí do našich domovů a měst elektrický proud a čistou vodu, přispívá k udržovatelnému vývoji. A kromě toho, je i nepostradatelná k životu.

 Stáhnout dokument