Publikace

How much do copper alloy cages cost?

The exact cost of using copper alloys in aquaculture enclosures depends on multiple factors such as the cage size and the transportation of materials to the building site, and then of the cage to the farming site.  Overall, the total cost is offset by the long-term cost savings associated with longer service life, decreased fish losses, lowered maintenance, etc.

Is it possible to heat treat aluminium bronze CW307G (CA104) to improve its corrosion resistance?

Yes, this is covered in Def Stan 02-833. For extruded rods and sections of size 40mm and below, an anneal at 740°C plus or minus 20° followed by air cooling is carried out. This mandatory heat treatment is to eliminate phases which are likely to give rise to selective corrosion in sea water.

Lze chromovanou měděnou trubku tvarovat do oblouku?

Ano, opatrně a správným postupem.

Lze měď použít na fasádach?

Ano, měděné fasády se výborně hodí na dynamické, moderní a promyšlené dominanty moderního města. Měď je přírodní materiál, takže se dá jednoduše použít s ostatními podobnými stavebními materiály, jako je kámen, cihla, sklo a dřevo. Jelikož většina fasádních systémů je montovaná z prefabrikátů, minimalizuje se tak práce na staveništi, takže provedení fasády je rychlé a efektivní.

Existuje několik fasádních systémů používajících měď, ale všechny mají jedno společné – splňují vysoké technické, estetické a ekonomické požadavky, které jsou kladeny na tento typ výrobků.

Systémy jsou k dostání v různých povrchových úpravách – jako patinované (živá zelená patina), jako oxidovaná hnědá a přírodní lesklá měď. Některé části mohou být vyrobeny i ze slitin mědi, jako je bronz a mosaz.

Lze na instalace pitné vody použít olovnaté pájky?

Ne.

Pro jaké použití je každá z nich nejlepší?

Měď-zinek je vhodný pro systémy flexibilních síťových zábran.

Měď-nikl je vhodný pro tuhé (např. svařované) sítě.

Měď-křemík je vhodný tam, kde je potřeba pevná síť, nebo tam, kde mohou mít panely flexibilní připojení.

Pro jaké typy klecí se slitiny mědi používají?

Slitiny mědi lze použít pro běžné typy klecí, jakož i jiné budoucí, nákladově efektivní konstrukce a aplikace. Dnes mohou nahradit kulaté HDPE klece a čtvercové ocelové klece s platformou i bez ní. V současné době se provádí zkoušky s klecemi Aquapod 3600 a OCAT s měděnou sítí a ponorná klec Ocean Spar 3000 je ve stádiu přípravy prototypu.

Proč se měď a slitiny mědi používají k ražení mincí?

Měď se v mincích používá již od dávných dob, Římani takto měď široce používali. Důvody pro používání mědi jsou vynikající odolnost proti korozi, snadné lisování, dobrá elektrická vodivost pro automaty, antimikrobiální vlastnosti a snadná recyklace.

Prodávají se měděné trubky také s nějakými izolacemi, nebo se prodávají pouze trubky holé, bez izolací?

Měděné trubky se prodávají buďto jako holé, nebo s izolací proti agresivním vlivům, anebo s izolací tepelnou.

Uznala oficiálně nějaká instituce antimikrobiální vlastnosti mědi?

Ano. 29. února 2008 registroval americký Úřad pro životní prostředí (US Environmental Protection Agency – EPA) 275 slitin mědi jako antimikrobiální materiál, prospěšných veřejnému zdraví.

S ohledem na MOD obranný standard 02-879 část 2 výkovky, co znamenají pojmy třída 1, třída 2, třída 3 a třída 4?
  • Třída 1 je výkovek, jehož selhání by vedlo k nekontrolovatelnému zaplavení, celkovému odstavení plavidla nebo vážnému ohrožení posádky (např. systém prvního stupně ponorek).
  • Třída 2 je výkovek, jehož selhání by vedlo k těžkému, ale kontrolovatelnému zaplavení, vážnému narušení zbraňových systémů, hlavního strojního zařízení nebo jeho souvisejícího příslušenství včetně generátorů.
  • Třída 3 je výkovek, jehož porucha nepředstavuje bezprostřední, významné nebezpečí.
  • Třída 4 je výkovek, který se používá pro zásobu výkovků.
Lze v architektuře využít slitiny mědi?

Ano, jsou k dispozici mosazné a bronzové slitiny.