Publikace

Jaké jsou výhody bezplamenných spojovacích technik?

Bezplamenné spojování mědi lze provádět stlačením fitinek a násuvnými fitinkami. Výhody těchto typů fitinek jsou:

 • práci lze provádět s obyvateli v budově
 • žádný dým z tavidla
 • není potřeba přídavné větrání
 • nejsou potřeba povolení / certifikace k práci s ohněm
 • rychlá instalace
Jaké očištění klece ze slitin mědi vyžadují?

Síť ze slitiny mědi přirozeně potlačuje biologické znečištění, zlepšuje průtok a cirkulaci vody, pomáhá udržovat vyšší hladinu kyslíku, což blokuje růst parazitů a patogenů s následným omezením infekce ryb. To snižuje potřebu přidávání antibiotik, antibakteriálních chemikálií a nákladných výměn sítí.

V průměru se musí klece ze slitin mědi čistit přibližně jednou nebo dvakrát za rok, což je výrazně méně než u tradičních klecích po dobu jejich životnosti.

Jaké povrchy dokáže měď nabídnout?

Lesklá měď, předoxidovaná měď a předpatinovaná měď.

Jaké typy mosazi jsou určeny pro koncové kontakty, používané v zabezpečovacích a pomocných zařízeních v metru?

Dostatečnou odolnost, obrobitelnost a elektrickou vodivost mají následující mosazi:

CW508L (CZ108), CW509L (CZ109) a CW614N (CZ121).

Jakého rozsahu barev lze u dokončeného bronzového odlitku dosáhnout?

Použitím chemického ošetření lze získat jakoukoli požadovanou barvu. Určení správného výrobku pro konkrétní projekt je třeba konzultovat se specializovanou firmou.

Jakou kvalifikaci musí mít pracovník, provádějící domovní rozvody plynu?

Montážní pracovník musí mít:

 • Osvědčení od ITI
 • Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133 ( pro spoje pájené)
 • Osvědčení o školení lisovací techniky (pro spoje lisované)
 • Firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení.
Jakou měď nebo její slitiny lze použít pro chladiče automobilů?

Protože ve vozidle je dobrý přenos tepla důležitý, jsou měď a mosaz vynikající volbou s ohledem na jejich vysokou tepelnou vodivost a snadné pájení, zejména tenkých plechů.

Jaký je minimální sklon střechy pro tradiční měděnou krytinu?

Při pokrývání pomocí stojatých drážek se používají pruhy měděných plechů, které jsou umístěny kolmo na okapovou hranu (tedy souběžně se sklonem střechy), a jsou k sobě připojovány dvojitými stojatými drážkami. Tato metoda se aplikuje u střech se spádem větším než 6-7 %.

Při pokrývání na latě, podobně jako v případě pokrývání pomocí stojatých drážek, se používají pruhy z měděné-ho plechu. Ty však nejsou fixované navzájem, nýbrž se připevují na latě, přibité nebo přišroubované k podkladu krytiny souběžně ve směru spádu a to pomocí příponek tvaru U, umístěných pod latěmi. Latě se pak překrývají krycím plechem.Tento způsob pokrývání lépe zabraňuje prostupu vody, neboť jsou spoje umístěny výše. Je použitelný už při 3 % spádu střechy.

Jaký typ bronzu se používá pro moderní umělecká díla?

Bronz byl k tvorbě soch používán po staletí a je stále první volbou pro moderní, výrazná umělecká díla. Nejpoužívanější slitiny pro takové objekty jsou olovnaté děloviny, jako CC492K a CC491K.

Jaký typ mědi je určen pro vodiče, sloužící k přenosu elektrické energie pro tramvaje, trolejbusy nebo vlaky?

Čistá měď je pro trolejové vedení příliš měkká, používané měděné slitiny jsou specifikovány v ČSN EN 50149:2012. Jedná se o slitiny mědi s příslušně malým množstvím stříbra, hořčíku, cínu nebo kadmia.

Jakým způsobem ničí měď patogeny?

Vědecké studie ještě probíhají, ale vypadá to tak, že inaktivace virů probíhá díky interakci mědi s bílkovinami. Inaktivace je způsobena oxidativním ničením bílkovinných složek virového fágu, spíše přes lokální oxidativní ničení bílkovině vázanou mědí, než přes vazbu mědi k nukleovým kyselinám. Někdy může měď inhibovat takovou bílkovinu viru, která je pro něj životně důležitá. Například, HIV-1 proteáza, která je nezbytná pro replikaci HIV viru, je blokována mědí. Měď se nezvratně váže k této bílkovině a vede k celkové inaktivaci enzimu.

Měď je stopovým prvkem pro lidský organismus stejně jako pro bakterie, ale ve vysokém množství mohou měděné ionty způsobit řadu negativních procesů v buňce bakterie. Konečný mechanismus, který zničí bakterie je dosud neznámý, i když existuje řada teorií, a které se zkoumají. Ty zahrnují:

 • Způsobují unikání draslíku a glutamátu skrz vnější membránu bakterie
 • Naruší osmotickou rovnováhu
 • Váže se k bílkovinám, které by nepotřebovali měď
 • Vyvíjením peroxidu vodíku způsobuje oxidativní stres
Je bezpečná měď, když inaktivuje mikroby?

Ano. Měděné, mosazové a bronzové povrchy jsou bezpečné, s dlouhou životností. Měď je stopovým prvkem pro lidský organismus spolu se zinkem a železem. Dospělí potřebují denní dávku 1mg pro uchování svého zdraví. Denní příjem mezi 1 a 11mg je pro organismus bezpečný. Potravinami obsahujícími ve větším množství měď jsou čokoláda, ořechy a semena. Vyrovnaná strava nám zabezpečuje dostatečný příjem mědi, takže se nedostatku mědi nemusíme obávat.