Publikace

Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem

Podívejme se společně na jednotlivá kritéria, abychom mohli objektivně posoudit postavení měděných rozvodů ve vztahu k jiným nabízeným systémům, a abychom mohli posoudit, zda přízeň našich zákazníků je opravdu zasloužená.

 Stáhnout dokument

Měděné trubky a tvarovky v techníckých zařízenich budov

Montážní pokyny: vytápění, voda, plyn, topné oleje, stlačený vzduch.

 Stáhnout dokument

Odborná instalace měděných trubek - metodický sešit (česká verze)

Metodický sešit pro učitele.

 Stáhnout dokument

Měděné trubky, používané pro různé technické a medicinální plyny

Měděné trubky podle normy ČSN EN 12735-1 (pro klimatizaci a chlazení) a podle ČSN EN 13348 (pro medicinální plyny) jsou vyrobeny z mědi o velké čistotě.

 Stáhnout dokument

Odborná instalace měděných trubek - Učebnice (česká verze)

Vyučovací program pro střední odborné školy a střední odborná učiliště.

 Stáhnout dokument

Odborná inštalácia medených rúr - Metodický zošit pre učiteľa (slovenská verzia)

Metodický zošit pre učiteľa.

 Stáhnout dokument

Odborná inštalácia medených rúr - Učebnica (slovenská verzia)

Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia.

 Stáhnout dokument

Odborná inštalácia medených rúr - Zošit riešení (slovenská verzia)

Zošit riešení otázok z učebnice.

 Stáhnout dokument

Pokrývání budov mědí

Účelem publikace je vzbudit zájem o měď, objasnit její jednotlivé vynikající vlastnosti a vyvrátit nesprávné, mylně zafixované názory, které by mohly brzdit použití mědi v širším okruhu.

 Stáhnout dokument

Informace pro projektanty - Novinky v ochraně proti legionelám

V současné době se legionelly znovu vrátily do ohniska veřejného zájmu díky zprávám v médiích o dočasném uzavření veřejných budov kvůli onemocněním a úmrtím, způsobeným těmito choroboplodnými bakteriemi.

 Stáhnout dokument

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

 Stáhnout dokument