Publikace

Lze zabránit patinaci mědi?

Použití nátěru se nedoporučuje, zejména, pokud jde o velké plochy. Nátěr bude po dobu životnosti střechy vyžadovat pravidelnou údržbu.

Má antimikrobiální účinek jen čistá měď?

Ne, mají ho také slitiny mědi. Testy byly prováděny na čisté mědi, slitinách s vysokým podílem mědi, mosazích, bronzech, měď-niklech a měď-nikl-zincích (alpakách, někdy označovaných jako niklová stříbra, protože mají lesklou bílou barvu, i když neobsahují stříbro).  Slitiny s vyšším obsahem mědi zabíjejí organismy rychleji, ale obecně mají slitiny s >60% mědi dobrou účinnost.  „Antimikrobiální měď“ je zkratkou pro tyto účinné slitiny.  Při výběru slitiny mědi pro výrobek je důležité vyvážit požadavky na mechanické vlastnosti, výrobní proces a samozřejmě i barvu.  Slitiny mědi nabízí paletu atraktivních odstínů od žluté mosazi až po tmavě hnědou bronzu.

Jak se měď používá jako antimikrobiální prvek?

Měď je i teď aktivní součástí mnoha různých antimikrobiálních produktů v zemědělství, v námořnictví, zdravotnictví a v domácnostech. Meď je aktivní složkou ústních vod, zubních past a léků. Měděné filtry dřezů a drátěnky na nádobí mohou pomoci předejít přenosu infekce v kuchyni.

Jak se směs Bordeaux připravuje?

Směs Bordeaux se míchá v různých koncentracích ze síranu měďnatého, hašeného vápna (hydroxid vápenatý) a vody. Konvenční metoda popisuje jeho složení jako dejte v tomto pořadí, váhovou dávku síranu měďnatého, váhovou dávku hašeného vápna a vodu.

Hmotnostní procento síranu měďnatého k hmotnosti použité vody určuje koncentraci směsi Bordeaux. 1% směs Bordeaux, což je standard, bude mít vzorec 1: 1:100, první 1 představuje 1 kg síranu měďnatého, druhá představuje 1 kg hašeného vápna a 100 představuje 100 litrů (100 kg) vody.

Protože síran měďnatý obsahuje 25% mědi, bude obsah mědi v 1% směsi Bordeaux 0,25% mědi. Množství použitého vápna lze značně snížit. 1 kg síranu měďného vyžaduje pouze 0,225 kg chemicky čistého hašeného vápna, čímž se vysráží všechna měď. Nyní jsou volně v prodeji dobré značky hašeného vápna, ale vzhledem k riziku degradace při skladování je bezpečnější nepřekročit poměr 2:1, tj. směs 1:0.5:100.

Při přípravě směsi Bordeaux se síran měďnatý rozpustí v polovičním množství potřebné vody v dřevěné nebo plastové nádobě. Hašené vápno se smísí s polovinou vody v jiné nádobě. Tyto dva „roztoky“ se současně vylijí přes síto do třetí nádoby nebo do nádrže postřikovače.

What range of colours can be achieved with a finished bronze casting?

Using chemical treatment, any desired colour can be obtained. Specialist companies should be consulted to identify the correct product for a particular project.

Jaká je historie měděných trubek s hliníkovými žebry?

Kondenzátor s kruhovými měděnými trubkami a hliníkovými žebry byly pro výměníky klimatizace po mnoho let vítěznou kombinací. Výrobci využívají montážních výhod těchto dílů, zatímco technici zjistili, jak je snadné měděné trubky u zákazníků připojit a opravit. Ještě důležitější je, že tato osvědčená technologie má prokázanou trvanlivost v poli, s následnou vysokou úrovní spokojenosti zákazníků.

Nedochází u měděných trubek zabudovaných v rozvodech vody k jejich stárnutí a tím ke snižování jejich pevnosti?

U měděných trubek zabudovaných v jakýchkoliv rozvodech v TZB nedochází k žádnému stárnutí a snižování pevnosti.

What situation is each best for?

Copper-Zinc is good for flexible mesh containment systems.

Copper-Nickel is good for rigid (e.g. welded) mesh.

Copper-Silicon is good where rigid mesh is needed, or where panels can have flexible connections.

Jaké hodnoty elektrické vodivosti lze získat u odlitků vysoce čisté mědi? Jsou srovnatelné s hodnotami u zpracované (tažené, tepané) mědi?

Obecně platí, že hodnoty mezinárodní normy žíhané mědi (IACS), jsou nižší, než u zpracované mědi, v důsledku přítomnosti malého procenta plynné pórovitosti a malého procenta nečistot, jako je železo.  Je zaručena hodnota 93% IACS, ale při velmi nízké pórovitosti a velmi čistém měděném šrotu (jako např. z přípojnic), lze dosáhnout hodnoty až do 102% IACS.

Jaké jsou hlavní výhody měděných trubek při použití v klimatizacích?

Energetická účinnost: menší průměr měděných trubek výměníků poskytuje ekonomickou cestu k energetické účinnosti klimatizace a chlazení (ACR).

Méně materiálu: snížení průměru trubky má za následek efektivnější přenos tepla a tudíž menší, lehčí výměníky. Méně materiálu trubek a žeber dokáže poskytnout shodný nebo větší přenos tepla, nebo stejné množství materiálu dokáže poskytnout mnohem větší přenos tepla.

Méně chladiva: další výhodou měděných trubek je dramatické snížení množství chladiva.

Trvanlivost: výměníky z měděných trubek a hliníkových žeber (CTAF) nebo měděných trubek a měděných žeber (CTCF) jsou odolné a spolehlivé. Představují průmyslový standard odolnosti proti korozi a dlouhé, spolehlivé životnosti.

Znalosti: dodavatelé trubek, výrobci zařízení, technici mechanických systémů a dodavatelé HVAC jsou s technologií CTAF velmi dobře obeznámeni. Od počátku do konce celého řetězce jsou tyto materiály a procesy velmi dobře známy.

Jaké jsou limitní hodnoty výluhu mědi do pitné vody? Mají nějaký výluh i plastové trubky?

a) Evropská norma povoluje 2 mg mědi na 1 litr pitné vody, česká národní norma povoluje 1 mg mědi na 1 litr pitné vody. Tato množství se mohou v pitné vodě objevit na začátku provozu vodovodu z mědi. Po vytvoření ochranné vrstvičky na vnitřním povrchu měděných trubek poklesne tento obsah na 0,1 až 0,2 mg na 1 litr vody. Měď je stopový prvek, lidské tělo potřebuje denně 2 až 3 mg mědi.
b) Také plastové trubky vykazují výluh, který musí být v souladu s normou (vyhl. č. 409/2005). Dodržení této normy vyžaduje přísnou průběžnou kontrolu výrobního procesu, jinak hrozí až mnohonásobné převýšení limitu škodlivých látek ve výluhu.

Jaké jsou výhody bezplamenných spojovacích technik?

Bezplamenné spojování mědi lze provádět stlačením fitinek a násuvnými fitinkami. Výhody těchto typů fitinek jsou:

  • práci lze provádět s obyvateli v budově
  • žádný dým z tavidla
  • není potřeba přídavné větrání
  • nejsou potřeba povolení / certifikace k práci s ohněm
  • rychlá instalace