Publikace

Předpatinovaná měď - nepostradatelný materiál pro památkovou péči

Používání mědi ve stavitelství se zakládá na staré tradici. Již před staletími uměli významní stavební mistři ocenit vynikající technické vlastnosti tohoto materiálu, jeho nepřekonatelnou dlouhověkost a optickou zvláštnost jeho zářivě zelené patiny, která se v průběhu času tvoří na povrchu.

 Stáhnout dokument

Příručka k projektování systému z měděných trubek v TZB

Příručka k projektování systémů z měděných trubek v technických zařízeních budov.

 Stáhnout dokument

Pro jaké použití je každá z nich nejlepší?

Měď-zinek je vhodný pro systémy flexibilních síťových zábran.

Měď-nikl je vhodný pro tuhé (např. svařované) sítě.

Měď-křemík je vhodný tam, kde je potřeba pevná síť, nebo tam, kde mohou mít panely flexibilní připojení.

Pro jaké typy klecí se slitiny mědi používají?

Slitiny mědi lze použít pro běžné typy klecí, jakož i jiné budoucí, nákladově efektivní konstrukce a aplikace. Dnes mohou nahradit kulaté HDPE klece a čtvercové ocelové klece s platformou i bez ní. V současné době se provádí zkoušky s klecemi Aquapod 3600 a OCAT s měděnou sítí a ponorná klec Ocean Spar 3000 je ve stádiu přípravy prototypu.

Proč se měď a slitiny mědi používají k ražení mincí?

Měď se v mincích používá již od dávných dob, Římani takto měď široce používali. Důvody pro používání mědi jsou vynikající odolnost proti korozi, snadné lisování, dobrá elektrická vodivost pro automaty, antimikrobiální vlastnosti a snadná recyklace.

Prodávají se měděné trubky také s nějakými izolacemi, nebo se prodávají pouze trubky holé, bez izolací?

Měděné trubky se prodávají buďto jako holé, nebo s izolací proti agresivním vlivům, anebo s izolací tepelnou.

Uznala oficiálně nějaká instituce antimikrobiální vlastnosti mědi?

Ano. 29. února 2008 registroval americký Úřad pro životní prostředí (US Environmental Protection Agency – EPA) 275 slitin mědi jako antimikrobiální materiál, prospěšných veřejnému zdraví.

Renovace panelových domů

Renovace vnitřních rozvodů v panelových domech měděnými trubkami – Voda – vytápění – plyn

 Stáhnout dokument

S ohledem na MOD obranný standard 02-879 část 2 výkovky, co znamenají pojmy třída 1, třída 2, třída 3 a třída 4?
  • Třída 1 je výkovek, jehož selhání by vedlo k nekontrolovatelnému zaplavení, celkovému odstavení plavidla nebo vážnému ohrožení posádky (např. systém prvního stupně ponorek).
  • Třída 2 je výkovek, jehož selhání by vedlo k těžkému, ale kontrolovatelnému zaplavení, vážnému narušení zbraňových systémů, hlavního strojního zařízení nebo jeho souvisejícího příslušenství včetně generátorů.
  • Třída 3 je výkovek, jehož porucha nepředstavuje bezprostřední, významné nebezpečí.
  • Třída 4 je výkovek, který se používá pro zásobu výkovků.
Snížení rizika infekcí ve zdravotnických zařízeních

Antimikrobiální role mědi na dotykových plochách – v současné době existují laboratorní a klinické důkazy, které podporují výměnu obvyklého dotykového zařízení a baterií v prostředí zdravotnických zařízení za vybavení s antimikrobiální mědí, díky které se sníží biologická zátěž a tím i riziko přenosu infekcí.

 Stáhnout dokument

Teplovodní cirkulační systémy

Výsledky výzkumů vzorků měděných trubek a tvarovek teplovodních cirkulačních systémů ukazují, že i u tohoto, běžné korozi zcela odolného materiálu by mohlo za jistých podmínek dojít k nežádoucím korozivním účinkům v nesprávně navrženém anebo nesprávně provedeném cirkulačním systému.

 Stáhnout dokument

Lze v architektuře využít slitiny mědi?

Ano, jsou k dispozici mosazné a bronzové slitiny.