Publikace

Jaké jsou limitní hodnoty výluhu mědi do pitné vody? Mají nějaký výluh i plastové trubky?

a) Evropská norma povoluje 2 mg mědi na 1 litr pitné vody, česká národní norma povoluje 1 mg mědi na 1 litr pitné vody. Tato množství se mohou v pitné vodě objevit na začátku provozu vodovodu z mědi. Po vytvoření ochranné vrstvičky na vnitřním povrchu měděných trubek poklesne tento obsah na 0,1 až 0,2 mg na 1 litr vody. Měď je stopový prvek, lidské tělo potřebuje denně 2 až 3 mg mědi.
b) Také plastové trubky vykazují výluh, který musí být v souladu s normou (vyhl. č. 409/2005). Dodržení této normy vyžaduje přísnou průběžnou kontrolu výrobního procesu, jinak hrozí až mnohonásobné převýšení limitu škodlivých látek ve výluhu.

Jaké jsou výhody bezplamenných spojovacích technik?

Bezplamenné spojování mědi lze provádět stlačením fitinek a násuvnými fitinkami. Výhody těchto typů fitinek jsou:

  • práci lze provádět s obyvateli v budově
  • žádný dým z tavidla
  • není potřeba přídavné větrání
  • nejsou potřeba povolení / certifikace k práci s ohněm
  • rychlá instalace
Měděné trubky a tvarovky v techníckých zařízenich budov

Montážní pokyny: vytápění, voda, plyn, topné oleje, stlačený vzduch.

 Stáhnout dokument

Odborná instalace měděných trubek - metodický sešit (česká verze)

Metodický sešit pro učitele.

 Stáhnout dokument

Jaké očištění klece ze slitin mědi vyžadují?

Síť ze slitiny mědi přirozeně potlačuje biologické znečištění, zlepšuje průtok a cirkulaci vody, pomáhá udržovat vyšší hladinu kyslíku, což blokuje růst parazitů a patogenů s následným omezením infekce ryb. To snižuje potřebu přidávání antibiotik, antibakteriálních chemikálií a nákladných výměn sítí.

V průměru se musí klece ze slitin mědi čistit přibližně jednou nebo dvakrát za rok, což je výrazně méně než u tradičních klecích po dobu jejich životnosti.

Měděné trubky, používané pro různé technické a medicinální plyny

Měděné trubky podle normy ČSN EN 12735-1 (pro klimatizaci a chlazení) a podle ČSN EN 13348 (pro medicinální plyny) jsou vyrobeny z mědi o velké čistotě.

 Stáhnout dokument

Jaké povrchy dokáže měď nabídnout?

Lesklá měď, předoxidovaná měď a předpatinovaná měď.

Jaké typy mosazi jsou určeny pro koncové kontakty, používané v zabezpečovacích a pomocných zařízeních v metru?

Dostatečnou odolnost, obrobitelnost a elektrickou vodivost mají následující mosazi:

CW508L (CZ108), CW509L (CZ109) a CW614N (CZ121).

Jakého rozsahu barev lze u dokončeného bronzového odlitku dosáhnout?

Použitím chemického ošetření lze získat jakoukoli požadovanou barvu. Určení správného výrobku pro konkrétní projekt je třeba konzultovat se specializovanou firmou.

Odborná instalace měděných trubek - Učebnice (česká verze)

Vyučovací program pro střední odborné školy a střední odborná učiliště.

 Stáhnout dokument

Jakou kvalifikaci musí mít pracovník, provádějící domovní rozvody plynu?

Montážní pracovník musí mít:

  • Osvědčení od ITI
  • Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133 ( pro spoje pájené)
  • Osvědčení o školení lisovací techniky (pro spoje lisované)
  • Firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení.