Publikace

Odborná inštalácia medených rúr - Metodický zošit pre učiteľa (slovenská verzia)

Metodický zošit pre učiteľa.

 Stáhnout dokument

Jakou měď nebo její slitiny lze použít pro chladiče automobilů?

Protože ve vozidle je dobrý přenos tepla důležitý, jsou měď a mosaz vynikající volbou s ohledem na jejich vysokou tepelnou vodivost a snadné pájení, zejména tenkých plechů.

Jaký je minimální sklon střechy pro tradiční měděnou krytinu?

Při pokrývání pomocí stojatých drážek se používají pruhy měděných plechů, které jsou umístěny kolmo na okapovou hranu (tedy souběžně se sklonem střechy), a jsou k sobě připojovány dvojitými stojatými drážkami. Tato metoda se aplikuje u střech se spádem větším než 6-7 %.

Při pokrývání na latě, podobně jako v případě pokrývání pomocí stojatých drážek, se používají pruhy z měděné-ho plechu. Ty však nejsou fixované navzájem, nýbrž se připevují na latě, přibité nebo přišroubované k podkladu krytiny souběžně ve směru spádu a to pomocí příponek tvaru U, umístěných pod latěmi. Latě se pak překrývají krycím plechem.Tento způsob pokrývání lépe zabraňuje prostupu vody, neboť jsou spoje umístěny výše. Je použitelný už při 3 % spádu střechy.

Odborná inštalácia medených rúr - Učebnica (slovenská verzia)

Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia.

 Stáhnout dokument

Jaký typ bronzu se používá pro moderní umělecká díla?

Bronz byl k tvorbě soch používán po staletí a je stále první volbou pro moderní, výrazná umělecká díla. Nejpoužívanější slitiny pro takové objekty jsou olovnaté děloviny, jako CC492K a CC491K.

Jaký typ mědi je určen pro vodiče, sloužící k přenosu elektrické energie pro tramvaje, trolejbusy nebo vlaky?

Čistá měď je pro trolejové vedení příliš měkká, používané měděné slitiny jsou specifikovány v ČSN EN 50149:2012. Jedná se o slitiny mědi s příslušně malým množstvím stříbra, hořčíku, cínu nebo kadmia.

Odborná inštalácia medených rúr - Zošit riešení (slovenská verzia)

Zošit riešení otázok z učebnice.

 Stáhnout dokument

Jakým způsobem ničí měď patogeny?

Vědecké studie ještě probíhají, ale vypadá to tak, že inaktivace virů probíhá díky interakci mědi s bílkovinami. Inaktivace je způsobena oxidativním ničením bílkovinných složek virového fágu, spíše přes lokální oxidativní ničení bílkovině vázanou mědí, než přes vazbu mědi k nukleovým kyselinám. Někdy může měď inhibovat takovou bílkovinu viru, která je pro něj životně důležitá. Například, HIV-1 proteáza, která je nezbytná pro replikaci HIV viru, je blokována mědí. Měď se nezvratně váže k této bílkovině a vede k celkové inaktivaci enzimu.

Měď je stopovým prvkem pro lidský organismus stejně jako pro bakterie, ale ve vysokém množství mohou měděné ionty způsobit řadu negativních procesů v buňce bakterie. Konečný mechanismus, který zničí bakterie je dosud neznámý, i když existuje řada teorií, a které se zkoumají. Ty zahrnují:

  • Způsobují unikání draslíku a glutamátu skrz vnější membránu bakterie
  • Naruší osmotickou rovnováhu
  • Váže se k bílkovinám, které by nepotřebovali měď
  • Vyvíjením peroxidu vodíku způsobuje oxidativní stres
Je bezpečná měď, když inaktivuje mikroby?

Ano. Měděné, mosazové a bronzové povrchy jsou bezpečné, s dlouhou životností. Měď je stopovým prvkem pro lidský organismus spolu se zinkem a železem. Dospělí potřebují denní dávku 1mg pro uchování svého zdraví. Denní příjem mezi 1 a 11mg je pro organismus bezpečný. Potravinami obsahujícími ve větším množství měď jsou čokoláda, ořechy a semena. Vyrovnaná strava nám zabezpečuje dostatečný příjem mědi, takže se nedostatku mědi nemusíme obávat.

Je možné pájet naměkko spoje trubek rozvodu radiátorového vytápění, pokud jsou uloženy v podlaze?

Ano je to možné, pokud jde o vytápění teplovodní (do 110 °C). Pro vytápění horkovodní (nad 110 °C) musí být tyto spoje provedeny pájením natvrdo, nebo lisováním. Pro rozvod otopné vody k radiátorům ale musí být trubky uloženy v tepelné izolaci správným způsobem – viz. montážní pokyny „Měděné trubky a tvarovky v technických zařízeních budov“, str. 18.

Při provádění rozvodu musí být vždy správným způsobem vyřešeny tepelné dilatace potrubí, aby nedocházelo k jeho zbytečnému namáhání osovými silami na tlak a na tah a tím i k namáhání jednotlivých spojů. Trubky teplovodního vytápění mohou být tedy spojovány pomocí měkkého pájení, tvrdého pájení, anebo lisováním vždy s tím, že musí být dodržena správná montážní technologie.
Nutno ale upozornit na to, že to, co bylo uvedeno, neplatí pro velkoplošné vytápění, např. podlahové, nebo stěnové vytápění. Tyto typy vytápění musí být prováděny podle pokynů výrobce, protože jsou dodávány jako systém. Požadavek zde je – všechny spoje provádět pájením natvrdo, nebo lisováním.

Je možné provést měděnými trubkami domovní rozvod plynu?

Ano, domovní rozvod plynu je možno provést měděnými trubkami a tvarovkami podle TPG 700 01.

Je možné provést měděnými trubkami i podlahové vytápění?

Ano, je to možné. Je ale zapotřebí postupovat v souladu s návodem výrobců komponentů podlahového vytápění, provedeného měděnými trubkami.