Zprávy

 

 Kategorie

Elektrifikace ohřevu poskytuje atraktivní způsoby dekarbonizace průmyslu a významně změní průmyslové využití elektřiny ve světě snižování emisí uhlíku. V současné době jsou k dispozici vyspělé technologie elektrického ohřevu, jako je indukce, odporový ohřev, infračervené záření, elektrický oblouk a radiofrekvenční i mikrovlnný ohřev. Objevují se slibné inovativní technologie, jako je laser, elektronový paprsek a plazmový obloukový ohřev, a je třeba je dále rozvíjet.

Přechod na nízkouhlíkový energetický systém je nemožný bez robustních a flexibilních úložišť, které umožní synchronizaci mezi nestabilními obnovitelnými zdroji energie a spotřebou energie. Ukládání má pro poskytování flexibilních služeb na všech úrovních elektrické sítě zásadní význam, protože pomáhá efektivnější funkci přenosové a distribuční sítě. Kromě toho může úložiště poskytnout podporu při nepředvídatelných událostech a snížit množství výpadků energie u zákazníků.

Měď hraje v dnešním přechodu k nízkouhlíkové ekonomice ústřední roli. Ve spolupráci s různými partnery – jako je iniciativa DecarbEurope – prosazuje Copper Alliance již více než deset let nákladově efektivní způsoby dekarbonizace Evropy. Naše členské společnosti jsou v popředí implementací uhlíkově nízkoemisních řešení. Jedna z nich, Aurubis, může přesvědčivě popsat, jak lze celému městskému obvodu v Německu poprvé dodávat průmyslové odpadní teplo.